ADR Sud Muntenia

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 143370

Scurtă descriere a proiectului cod smis 143370 „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2”

 

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectiv specific 1.1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature”, plan proiecte 2020, ghid 5D.

1. Număr de referință: cod SMIS 143370

2. Beneficiari: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în parteneriat cu UAT Municipiul Giurgiu, UAT Oraș Sinaia, UAT Județul Ialomița, UAT Municipiul Călărași, UAT Județul Giurgiu, UAT Orașul Răcari, UAT Municipiul Ploiești, UAT Județul Prahova, UAT Municipiul Oltenița, UAT Municipiul Câmpina, UAT Județul Călărași.

3. Obiectivul general al proiectului: Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia.

4. Obiectivele specifice ale proiectului: Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

  • mobilitate urbană;
  • regenerare urbană;
  • infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic;
  • infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/ sau drumuri de legatură.

5. Rezultate preconizate: Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud Muntenia aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură pentru un număr de 17 proiecte, împărțite după cum urmează:

  • 3 proiecte pe domeniul mobilitate urbană;
  • 7 proiecte pe domeniul regenerare urbană;
  • 3 proiecte pe domeniul infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic;
  • 4 proiecte pe domeniul infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/ sau drumuri de legatură.

6. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 28.751.420,32 lei, din care 22.636.387,29 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 3.483.647,43 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national.

7. Durata de implementare este de 39 luni (1 octombrie 2020 – 29 decembrie 2023).

 

subsol_1_0.png

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Documente