ADR Sud Muntenia

E.L.E.N.A.

antet-ELENA-copy_0.png

 

Proiectul Elena - Programul de investiții pentru eficiența energetică a clădirilor publice

Instrumentul ELENA va oferi sprijin autorităților publice locale din șase județe din regiunea Muntenia de Sud în vederea pregătirii documentației tehnice și economice pentru proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice, care urmează să fie prezentate spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional Muntenia de Sud 2021-2027. Ulterior, autoritățile publice care dețin clădirile care beneficiază de sprijin vor publica licitații pentru investiții de proiectare și construcție pentru implementarea lucrărilor de renovare în vederea eficienței energetice.

ADR SM va crea o unitate de implementare a proiectului ELENA (UIP), compusă din 6 angajați existenți sau nou-angajați. Documentația necesară va fi pregătită de experți externi, contractați de ADR SM în conformitate cu normele privind achizițiile publice.

Documentația care trebuie pregătită include o evaluare seismică tehnică obligatorie, un audit energetic și un studiu de fezabilitate pentru măsurile (documentație pentru aprobarea lucrărilor de intervenție pentru clădiri) care vor fi puse în aplicare. Aceste documente vor fi apoi transmise autorităților publice (consiliile județene și municipalitățile locale) care participă la acest proiect ELENA.

Descrierea programului de investiții

Programul de investiții pentru eficiența energetică a clădirilor publice din Muntenia de Sud vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv măsuri în domeniul energiei din surse regenerabile integrate în clădiri, pentru proiecte situate în zone urbane și rurale din șase județe din regiunea Muntenia de Sud (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomita, Prahova și Teleorman).

Investițiile au în vedere o renovare energetică temeinică a 100 de clădiri publice și instalarea de sisteme din surse regenerabile (PV) pentru producția de energie.

În unele cazuri, aceste investiții vor include consolidări structurale ale clădirii sau alte măsuri de însoțire, cu condiția ca acestea să fie impuse de reglementarea tehnică națională pentru implementarea investițiilor în eficiența energetică. Suprafața totală preconizată pentru renovarea în materie de eficiență energetică este de 182,200 m². 

Printre măsurile specifice ale programului de investiții se numără izolarea termică a pereților, a acoperișurilor, a subsolurilor, a parterului și a țevilor de la sol, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare, utilizarea controlului optimizat și reglementarea instalațiilor tehnice, modernizarea/înlocuirea sistemelor de ventilație și încălzire cu sisteme eficiente din punct de vedere energetic, înlocuirea instalațiilor ineficiente (de exemplu, iluminat) și instalarea de sisteme alternative pentru producția de energie (de exemplu, panouri solare).

Descrierea abordării de punere în aplicare a programului de investiții

Beneficiarii finali (autoritățile publice din regiune) sunt responsabili de implementarea proiectelor pentru care ADR SM va pregăti o evaluare tehnică seismică, un audit energetic și un studiu de fezabilitate pentru clădiri, pe baza Acordului-cadru dintre beneficiarii finali și ADR SM.
Pe baza deciziei relevante a Consiliului (fie a municipalității, fie a județului), beneficiarii finali se vor angaja să depună cereri de finanțare în cadrul POR 2021-2027 din Muntenia de Sud pentru finanțarea investițiilor în eficiența energetică și pentru lansarea achizițiilor publice pentru contractele de proiectare și construcție. Documentele pregătite cu sprijinul ELENA vor fi utilizate pentru pregătirea documentației de licitație pentru procedura de achiziții.

Rezultatele preconizate ale investițiilor planificate

Contribuțiile totale estimate sunt:

  • Eficiența energetică – energia totală anuală economisită 19.3 GWh, ceea ce reprezintă o reducere de 60 % față de scenariul de referință.
  • Energie din surse regenerabile – total anual 1 GWh, din care:
    • 0.7 GWh energie termică din surse regenerabile
    • și 0.3 GWh pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile
  • Reduceri ale emisiilor de CO2 – reduceri anuale totale de 4 660 echivalent CO2, reprezentând o reducere de 64% în comparație cu scenariul de referință.
  • Locuri de muncă menținute sau create – în 1135 echivalent ENI

The sole responsibility for the content of this press presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.