ADR Sud Muntenia

Anunț debut proiect POAT cod SMIS 143361Anunț de presă privind debutul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1”

Cod SMIS 2014+: 143361 / Cod proiect: 1.1.154

Proiect finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectiv specific 1.1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”, plan proiecte 2020, ghid 5D.

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Beneficiari: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în parteneriat cu UAT Județul Argeș, UAT Municipiul Pitești, UAT Orașul Topoloveni, UAT Județul Dâmbovița, UAT Municipiul Târgoviște, UAT Județul Teleorman, UAT Municipiul Alexandria, UAT Orașul Zimnicea, Ministerul Tineretului și Sportului.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de lider al parteneriatului, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1”.

Obiectivul general al proiectului: Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia

Rezultate așteptate: Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud Muntenia aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură pentru un număr de 15 proiecte, împarțite după cum urmează:

  • 3 proiecte pe domeniul mobilitate urbană;
  • 4 proiecte pe domeniul regenerare urbană;
  • 3 proiecte pe domeniul infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legatură;
  • 2 proiecte pe domeniul centre de agrement/baze turistice (tabere școlare);
  • 3 proiecte pe domeniul infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21.967.125,72 lei, din care 16.995.154,22 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.537.510,87 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar durata de implementare a proiectului este de 27 luni (01.10.2020, până la 31.12.2022).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe site-ul https://www.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, cod 910164, tel. 0242331769, 0728026708, fax 0242313167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Aurelian Dabu, șef Birou gestionare financiară proiecte externe.

subsol_0.png

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020