ADR Sud Muntenia

Cuvânt inainte

Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Liviu Musat, Director ADR Sud Muntenia

22 DE ANI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN SUDUL ROMÂNIEI

...atât au trecut de când, timid, dar cu entuziasm, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a pornit la drum. Toţi eram convinşi că nu va fi un drum uşor, mai ales că acest concept, de dezvoltare regională, era ceva nou pentru România. Am pus de-a lungul timpului pasiune în activitatea noastră, am făcut sacrificii, de multe ori Agenţia nu a fost a doua noastră casă ci chiar prima, ne-am confruntat cu inerţia şi cu o serie de prejudecăţi… Dar,  toate acestea, nu pot nici măcar umbri realizările noastre!  Fie că a fost vorba de implementarea programelor în cele şapte judeţe, de realizarea documentelor programatice ale regiunii, de sprijinirea principalilor actori socio-economici din regiune, de fiecare dată am acţionat cu competenţă, cu pricepere, cu dăruire şi, foarte important, cu echidistanță. Crucial este faptul că am renunţat la acel “patriotism local” şi că avem o perspectivă regională în tot ceea ce facem. 

Experiența dobândită în cei aproape 22 de ani, de când ne desfășurăm activitatea în domeniul accesării fondurilor europene, ne-a învățat că esența rezolvării problemelor în dezvoltarea regională este însăși identificarea nevoilor comunităților locale. Evident că nu pot fi rezolvate toate problemele dintr-odată dar, printr-o ierarhizare a nevoilor de investiții, în timp se pot găsi soluții, care, ulterior, pot fi transcrise în proiecte europene care să fie prioritizate, ideal, într-un larg cadru partenerial, prin angrenarea cât mai multor cetățeni ai comunității, mediului public, mediului privat, sectorului neguvernamental, mass-media și, inclusiv, mediului academic. A lucra în parteneriat este cheia dezvoltării Țării noastre, dar și ca parte a Uniunii Europene, căci doar împreună putem crește calitatea vieții locuitorilor.

În realizarea proiectelor europene cred că trebuie să ne îndreptăm mai mult atenția pe aspectul calitativ. Trebuie să înțelegem că oricât de generoase ar fi aceste finanțări, ele nu pot rezolva toate problemele regiunii. Și atunci este foarte important ca, prin aceste fonduri nerambursabile, să finanțăm proiectele care într-adevăr pot crea plusvaloare. Dacă vom irosi banii pe tot felul de investiții ce nu au o contribuție importantă în comunitatea respectivă, atunci, automat, impactul lor va fi mai mic. Ca o recomandare, îndemn solicitanţii să nu aplice pe programe europene, în general, pentru a accesa fonduri nerambursabile, dacă nu au identificat o nevoie reală ce poate fi soluţionată prin proiectul pe care doresc să îl realizeze. Orice proiect care rezolvă o problemă de natură economică, la rândul lui, poate crea noi premise pentru proiectele de natură socială.

Nu va fi uşor, însă Regiunea poate avea un viitor bun. Pentru a scoate la lumină potenţialul acestei regiuni, cooperarea este esenţială, fie că este vorba de cooperare între judeţe, între centru şi regiuni sau între comunităţile cu nevoi şi agenţia noastră în calitate de partener al acestor comunităţi.