ADR Sud Muntenia

Anunț debut proiect POAT cod SMIS 140452

antet-logo-poat_1.png

Anunț de presă privind debutul proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”

Cod SMIS 2014+: 140452 / Cod proiect: 2.1.128

Finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică, Componenta 1 POAT/OS2.1-II – Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI/AP2/ Plan proiecte 2020, Axa prioritară – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 2021-2027.

Rezultate așteptate:

  • Un program operațional regional elaborat și transmis către CE fundamentat de studiile elaborate în cadrul proiectului;
  • Descrierea de sistem elaborată si aprobată la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de AM POR;
  • Pachet de proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de AM POR 2021+.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.058.653,77 lei, din care 1.749.855,72 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 308.789,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar durata de implementare a proiectului este de 17 luni (1.08.2020, până la 31.12.2021).

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe site-ul https://www.adrmuntenia.ro sau de la sediul ADR Sud Muntenia, str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, cod 910164, tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: office@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Ionuț Gabriel VIȘAN, expert Serviciul Achiziții Publice și Asistență Tehnică.

antet-20-ani_0.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020