ADR Sud Muntenia

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 141141

antet-logo-poat_2.png

„Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea: 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

1. Număr de referinţă: cod SMIS 141141

2. Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

3. Obiectivul proiectului este sprijinirea privind pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia

4. Obiectivul specific ale proiectului este asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente

5. Rezultate preconizate sunt 4 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.079.044,69 lei, din care 3.467.187,99 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 611.856,70 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national

7. Durata de implementare este de 16 luni (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2021).

antet-20-ani_1.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Documente

Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020

Specializare inteligentă - apelul 1

Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 pdf (0.2 Mb)
Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul Specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020.

Specializare inteligentă - apelul 2

Implementare proiect