ADR Sud Muntenia

Anunț debut proiect POAT cod SMIS 141141

antet-logo-poat_3.png

Anunţ de presă privind debutul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Cod SMIS 2014+: 141141 / Cod proiect: 1.1.137

Finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Componentă 1 – POAT/OS1.1/Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 - Ghid specializare inteligentă, Axa prioritară - Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri.

Autoritatea de Management: Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea privind pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia.

Rezultate așteptate:

  • Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud Muntenia aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniul Specializare inteligentă.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 4.079.044,69 lei, din care 3.467.187,99 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 611.856,70 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national, iar durata de implementare a proiectului este de 16 luni (01.09.2020 până la 31.12.2021).

antet-20-ani_2.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020