ADR Sud Muntenia

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 140452

antet-logo-poat_4.png

„Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

1. Număr de referinţă: cod SMIS 140452

2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

3. Obiectivul proiectului este sprijinirea Agentiei pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia în  realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2021-2027

4. Obiectivele specifice ale proiectului este operationalizarea rolului Agentiei pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia în  calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2021-2027

5. Rezultate preconizate:

  • Un program operational regional elaborat si transmis catre CE fundamentat de studiile elaborate în cadrul proiectului
  • Descrierea de sistem elaborate si aprobată la nivelul ADR SM în calitate de AM POR
  • Pachet de proceduri operationale elaborate si aprobate la nivelul ADR SM în calitate de AM POR
  • Studiu - „Planul Regional pentru Infrastructura Verde Sud-Muntenia 2021 – 2027”

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.612.653,09 lei, din care 3.070.755,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 541.897,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

7. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni (1 august 2020 - 31 mai 2022).

antet-20-ani.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020