ADR Sud Muntenia

Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

antet-logo-poat_7.png

Finalizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea: 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

1. Număr de referință: cod SMIS 141141

2. Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

3. Obiectivul proiectului este sprijinirea privind pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia.

4. Obiectivele specifice ale proiectului este asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.

5. Rezultate obţinute: 1 documentație tehnico-economică elaborată la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.178.454,69 lei, din care 1.022.844,69 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

7. Durata de implementare este de 28 luni (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022).

antet-20-ani_5.png

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020