ADR Sud Muntenia

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 143361Scurtă descriere a proiectului cod smis 143361 „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1”

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectiv specific 1.1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”, plan proiecte 2020, ghid 5D.

1. Număr de referinţă: cod SMIS 143361

2. Beneficiari: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în parteneriat cu UAT Județul Argeș, UAT Municipiul Pitești, UAT Orașul Topoloveni, UAT Județul Dâmbovița, UAT Municipiul Târgoviște, UAT Județul Teleorman, UAT Municipiul Alexandria, UAT Orașul Zimnicea, UAT Municipiul Curtea de Argeș, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului (Eparhia Argeșului și Muscelului) și Parohia Sfântul Ioan Botezatorul.

3. Obiectivul general al proiectului: Pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia.

4. Obiectivele specifice ale proiectului: Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

  • mobilitate urbană;
  • regenerare urbană;
  • centre de agrement/baze turistice (tabere școlare);
  • infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic;
  • infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

5. Rezultate preconizate: Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud Muntenia aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură pentru un număr de 19 proiecte, împărțite după cum urmează:

  • 4 proiecte pe domeniul mobilitate urbană;
  • 5 proiecte pe domeniul regenerare urbană;
  • 3 proiecte pe domeniul infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legatură;
  • 1 proiect pe domeniul centre de agrement/baze turistice (tabere școlare);
  • 6 proiecte pe domeniul infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic.

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 30.512.446,56 lei, din care 21.560.301,63 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 3.392.615,77 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national.

7. Perioada de implementare este de 39 de luni (1 octombrie 2020 – 29 decembrie 2023).

 

subsol_1.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Documente