ADR Sud Muntenia

Link-uri utile

Link-uri instituții la nivelul regiunii Sud - Muntenia

Consilii judeţene

Consiliul Judeţean Argeş
www.cjarges.ro

Consiliul Judeţean Călăraşi
www.calarasi.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
www.cjd.ro

Consiliul Judeţean Giurgiu
www.cjgiurgiu.ro

Consiliul Judeţean Ialomiţa
www.cicnet.ro

Consiliul Judeţean Prahova
www.cjph.ro

Consiliul Judeţean Teleorman
www.cjteleorman.ro

Primării reședință de județ

Primăria Pitești
www.primariapitesti.ro

Primăria Călărași
www.primariacalarasi.ro

Primăria Giurgiu
www.primariagiurgiu.ro

Primăria Târgoviște
www.pmtgv.ro

Primăria Slobozia
www.sloboziail.ro

Primăria Ploieşti
www.ploiesti.ro

Primaria Alexandria
www.alexandria.ro

Prefecturi

Prefectura Argeș
www.prefecturaarges.ro

Prefectura Călărași
www.prefecturacalarasi.ro

Prefectura Dâmbovița
www.prefecturadambovita.ro

Prefectura Giurgiu
www.prefecturagiurgiu.ro

Prefectura Ialomița
www.prefecturaialomita.ro

Prefectura Prahova
www.prefecturaprahova.ro

Prefectura Teleorman
www.prefectura-teleorman.ro

Direcții județene de statistică

DJS Argeș
arges.insse.ro

DJS Călărași
calarasi.insse.ro

DJS Dâmbovița
dambovita.insse.ro

DJS Giurgiu
giurgiu.insse.ro

DJS Ialomița
ialomita.insse.ro

DJS Prahova
prahova.insse.ro

DJS Teleorman
teleorman.insse.ro

Camere de comerț

Camera de Comerț și Industrie Argeș
www.cciarges.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași
www.cciacl.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu
www.cciagr.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița
www.cciail.ro

Camera de Comerț și Industrie Prahova
www.cciph.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman
www.cciatr.ro

Universități

Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
www.upg-ploiesti.ro

Universitatea din Pitești
www.upit.ro

Universitatea Constantin Brâncoveanu (Pitești)
www.univcb.ro

Universitatea Valahia (Târgoviște)
www.valahia.ro

Link-uri instituții la nivel național

Agenții pentru dezvoltare regională

ADR Nord Est
www.adrnordest.ro

ADR Sud Est
www.adrse.ro

ADR Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro

ADR Oltenia
www.adroltenia.ro

ADR Vest
www.adrvest.ro

ADR Centru
www.adrcentru.ro

ADR Nord Vest
www.nord-vest.ro

ADR București Ilfov
www.adrbi.ro

Organizații asociative

Uniunea Consiliilor Județene din România
www.uncjr.ro

Asociația Municipiilor din România
www.amr.ro

Federația Autorităților Locale
www.falr.ro

Asociația Comunelor din România
www.acor.ro

Asociaţia Orașelor din România
www.aor.ro

Programul Operațional Regional

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR)
Ministerul Dezvoltării, LucrărilorPublice și Administrației
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel:(+40 37) 283 86 34
Website: www.inforegio.ro

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional (CM POR)
Secretariatul CM POR
Tel: 0372 11 1413; 0372 11 1659
Fax: 0372 11 1636
Email: secretariatcmpor@mdrap.ro 

Alte Autorități de management

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Adresă: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Bucureşti, Sector 1, București.
Tel: 0372 614 458, 0372 614 459
Fax: 0372 614 461
E-mail: cabinet.pocu@mfe.gov.ro 
Website: mfe.gov.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Adresă: Strada Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București.
Tel: 0372 614 458; 0372 614 459
Fax: 0372 614 461
E-mail: amalia.dobrescu@mfe.gov.ro
Website: mfe.gov.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Str. Mendeleev, nr. 36-38, Bucureşti, Sector 1, București
Tel:  0372 614 401
Fax: 0372 838 504
Secretariat: secretariat.poc@mfe.gov.ro
Website: mfe.gov.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Adresă: Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
Tel:  021 300 62 50
Fax: 0372 838 501
E-mail: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
Website: mfe.gov.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Adresa: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Bucureşti, Sector 1, București.
Tel: 0372 614 303
Fax: 0372 614 303
E-mail: secretariat.dgatpe@mfe.gov.ro
Website: mfe.gov.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Adresa: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, București, intrarea D (str. Cristian Popișteanu)
Tel: 021 310 40 60, interior 11979 (secretariat)
Tel: 021 310 40 62, (helpdesk)
Fax: 021 310 40 61
Email: amdca@poca.ro
Website: www.poca.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcția Generală Dezvoltare Rurală
Adresa:București, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul postal 030163, oficiul postal 37.
Tel: 021 307 85 65
Fax: 021 307 86 06
E-mail: pndr@madr.ro
Website: www.pndr.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România - Bulgaria

Adresa: Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706.
Tel: 0372 111 339
E-mail: robg@mdrap.ro
Website: www.interregrobg.eu

Autoritatea Națională pentru Programul Interreg Europe

Adresa: 17-19, Strada Sv. Kiril si Methodii, 1202, Sofia, Bulgaria.
Tel.: +359 2 94 05 592, +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302,
Fax: +359 2 987 07 37
E-mail: na-ro-bg@mrrb.government.bg

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria

Adresa: Șoseaua Chiciu, clădirea P.C.T.F Călărași (România) - Silistra (Bulgaria), loc. Călărași, jud. Călărași, România
Tel.: +40 242 313 091
Fax: +40 242 313 092
E-mail: info@calarasicbc.ro
Website: www.calarasicbc.ro

Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE
Autoritatea Națională pentru Programul INTERREG EUROPE

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, Direcția Generală Programe Europene, Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene și Puncte Naționale de Contact
Adresa: Bld. Libertăți, nr. 16, sector 5, București, cod poștal 050706, România.
Tel.: +40372 111 326; 
Fax: +40372 111 456; 
Website: www.interreg4c.eu

Programul Operaţional URBACT III
Autoritatea Națională URBACT

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, Unitatea Autoritati Nationale pentru Programe Europene
Adresa: Bvd. Libertății, nr. 12, sector 5, București
Tel.: 0372 111 369 
Fax: 0372 111 456
Website: urbact.eu

Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020

Autoritatea Națională INTERACT
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene
Adresa: Blvd. Libertății, nr. 12, sector 5, București
Tel: 0372 111 369 
Fax: 0372 111 456
Website: www.interact-eu.net

Programul Transnațional „Dunărea” 2014-2020
Autoritatea Națională pentru Programul DANUBE

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
Direcția Generală Programe Europene, Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene și Puncte Naționale de Contact
Website: www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/
Website: www.danube-region.eu

Programul de Cooperare ESPON 2020

Punctul de contact ESPON 2020 în România
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București.
Website: www.espon.eu
Website: www.esponromania.ro

Ministere

Ministerul Finanţelor
Website: mfinante.gov.ro

Ministerul Afacerilor Interne
Website: mai.gov.ro

Ministerul Afacerilor Externe
Website: mae.gov.ro

Ministerul Justiției
Website: www.just.ro

Ministerul Apărării Naţionale
Website: www.mapn.ro

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Website: economie.gov.ro

Ministerul Energiei
Website: energie.gov.ro

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Website: mt.gov.ro

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Website: www.madr.ro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Website: www.mmediu.ro

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Website: mlpda.ro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Website: mfe.gov.ro

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Website: mmuncii.ro

Ministerul Sănătății
Website: www.ms.ro

Ministerul Educației
Website: www.edu.ro

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Website: research.gov.ro

Ministerul Culturii
Website: www.cultura.ro

Ministerul Tineretului și Sportului
Website: mts.gov.ro