ADR Sud Muntenia

Scurtă descriere a proiectului cod SMIS 141141

antet-logo-poat_2.png

„Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1: Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea: 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

1. Număr de referinţă: cod SMIS 141141

2. Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

3. Obiectivul proiectului este sprijinirea privind pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii Sud Muntenia

4. Obiectivul specific ale proiectului este asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente

5. Rezultate preconizate sunt 1 documentaţie tehnico-economică elaborată la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente

6. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.022.844,69 lei.

7. Durata de implementare este de 28 luni (1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022).

antet-20-ani_1.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Documente

Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020

Specializare inteligentă - apelul 1

Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 pdf (0.2 Mb)
Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul Specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020.

Specializare inteligentă - apelul 2

Specializare inteligentă - apelul 3

Implementare proiect