ADR Sud Muntenia

Proiectul INMA – Agenţi pentru managementul inovării în cadrul IMM-urilor

logoinma-1469444490.png

Proiectul INMA – Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor este finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de bune practice/ Parteneriate strategice.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 1 noiembrie 2015 – 30 octombrie 2017.

Bugetul total al proiectului este de 256.179 Euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este 38.103 Euro.

Consorţiul proiectului este format din Universitatea Cankiri Karatekin, din provincia Cankiri, Turcia - lider proiect, Asociaţia pentru societatea civilă din Cankiri, din oraşul Merkez, Turcia, Asociaţia Institutul European pentru Formare şi Dezvoltare, din regiunea Cantabria, oraşul Santander, Spania, Institutul ISQ din Porto Salvo, Portugalia, Institutul de cercetare şi formare E.RI.FO din regiunea Lazio, oraşul Roma, Italia şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, România.

Grupul ţintă al proiectului

  • Persoane înalt calificate, în special femei, care nu sunt încadrate pe piaţa forţei de muncă sau ocupă posturi sub nivelul lor de calificare;
  • Stakeholderi (ex: administraţia publică, universităţi, institute de cercetare, întreprinderi, organizaţii) care au atribuţii în domeniul Managementului Inovării;
  • IMM-uri.

Obiectivul principal al acestui proiect vizează transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării”, alături de materialele de informare necesare partenerilor pentru instruirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă valoare adăugată activităţii desfăşurate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii. Acesta are ca scop formarea de Manageri de Inovare şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor lor, astfel încât să corespundă cu cerinţele de pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  • Crearea de locuri de muncă pentru persoanele înalt calificate, în special femei, care nu sunt încadrate pe piaţa forţei de muncă sau ocupă posturi sub nivelul lor de calificare;
  • Creşterea participării femeilor în sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
  • Oferirea de soluţii accesibile pentru nevoile/provocările cu care se confruntă IMM-urile din Uniunea Europeană, contribuind astfel la sporirea gradului de inovare a acestora;
  • Diseminarea materialelor de informare şi a programului de instruire în rândul furnizorilor de educaţie şi formare profesională de la nivel european.

Rezultatele intelectuale ale proiectului

O1 – Manualul de utilizare a profilului ocupaţional “Agent pentru Managementul Inovării”, curricula, materiale şi instrumente pedagogice
O2 – Sinteza şi analizarea nevoilor/provocărilor privind inovarea pentru IMM-urile din Uniunea Europeană
O3 - Actualizarea şi adaptarea profilului ocupaţional “Agent pentru Managementul Inovării”
O4 - Pachetul de instruire pentru profilului ocupaţional “Agent pentru Managementul Inovării în IMM-uri”, actualizat la nivel European
O5 - Program de Internship - “Agent pentru Managementul Inovării în IMM-uri”
O6 - Curicula ECVET “Manager pentru inovare”

Evenimente de multiplicare

În cadrul proiectului se vor organiza seminarii pe tema “Nevoile şi provocările din domeniul inovării ale IMM-urilor din Uniunea Europeană“ , workshop-uri pentru angajatori şi seminarul european “Manageri pentru inovare”, organizat odată cu conferinţa din Turcia.

Rezultatele proiectului

Rezultatele ce urmează a fi obţinute la finalizare proiectul INMA sunt: 5 analize locale privind nevoile de inovare ale IMM-urilor din statele partenere în proiect; 1 raport transnaţional privind nevoile de inovare ale IMM-urilor din statele partenere în proiect; 1 Curriculă ECVET adaptată la nevoile de inovare ale IMM-urilor; 1 Profil ocupaţional „Manager de Inovare” adaptat şi actualizat; 8 evenimente de multiplicare; 1 curs de instruire comun; cel puţin 75 participanţi la cursul de instruire; câte o sesiune de internship în fiecare ţară; cel puţin 75 participanţi la internship-ul organizat la sediul IMM-urilor; 50 audituri privind nevoile de inovare ale IMM-urilor în vederea îmbunătăţirii activităţii acestora.

Contact

Proiectul INMA are în cadrul platformei FACEBOOK un grup deschis, care poate fi vizualizat accesând: https://www.facebook.com/groups/1752523798318558/

Parteneri

logoparteneriinm-1469444929.png