ADR Sud Muntenia

Planificare regională 2021-2027

Legislație UE

Joi, 30 iunie 2021, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 231 regulamentele europene ce reglementează gestionarea fondurilor europene în exercițiul financiar european 2021-2027 :

Astfel, JOUE L 231 cuprinde următoarele acte legislative europene:

  • Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă;
  • Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013;
  • Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
  • Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;
  • Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Comparativ cu actuala perioadă de programare, regulamentul de  stabilire a dispozițiilor comune nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).

Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna septembrie 2018, sub Președinția austriacă fiind finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea și management și control.

Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat aspectele privind condiții pentru eligibilitate și cadrul de performanță, monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate, sprijin financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, definițiile, delegarea puterilor, implementarea, prevederile tranzitorii și finale ale CPR, precum și regulamentele specifice politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și CTE).

Documente

Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020

Specializare inteligentă - apelul 2

Specializare inteligentă - apelul 1

Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 pdf (0.2 Mb)
Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul Specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020.

5D - apelul 4

5D - apelul 3

5D - apelul 2

5D - apelul 1

Documente naționale

Cadrul general

Obiectivele de politică (OP) ale Uniunii Europene

OP 1 - „O Europă mai inteligentă”

OP 2 - „O Europă mai verde”

OP 3 - „O Europă mai conectată”

OP 4 - „O Europă mai socială”

OP 5 - „O Europă mai apropiată de cetățenii săi”

Alte documente