ADR Sud Muntenia

Piața muncii la nivelul regiunii Sud - Muntenia

Forța de muncă

Populatia activă civilă caracterizează oferta potențială de forță de muncă și gradul de ocupare a populației cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați. Populaţia activă civilă a Regiunii Sud Muntenia a înregistrat în perioada 2014-2019 o evoluţie oscilantă. La 1 ianuarie 2019 aceasta se situa la nivelul de 1148,3 mii de persoane, în scădere cu 5,6 mii de persoane față de anul precedent.

Populaţia ocupată civilă a Regiunii Sud Muntenia, la sfârșitul anului 2019, era de 1109,0 mii persoane, sub nivelul celei înregistrate în anul 2014 și în creștere cu 0,1% faţă de anul precedent. În aceeași perioadă se înregistrează o evoluție oscilantă a populației ocupate în toate sectoarele de activitate.

 

Sursa datelor: insse.ro

Ponderea femeilor în populaţia ocupată civilă la sfârşitul anului 2019 a fost de 45,2% la nivelul Regiunii Sud Muntenia, față de 45,8% la nivel național.

La sfârşitul anului 2019 rata de activitate a resurselor de muncă a fost de 64,2% (71,7% la nivel național), iar rata de ocupare a resurselor de muncă a fost de 62,0% (69,6% la nivel național).

Numărul mediu al salariaților din economia regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia a avut o evoluție oscilantă, ajungând în anul 2019 la 593,2 mii de persoane, în creștere față de anul 2018 și față de anul 2014. Numărul mediu al salariaților la nivel regional a urmat același trend ca cel înregistrat la nivel naţional.

O ușoară creștere a numărului mediu de salariați în regiunea Sud - Muntenia s-a manifestat în următoarele domenii: agricultură, silvicultură și pescuit, hoteluri și restaurante, informații și comunicații, activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, administrație publică și apărare, învățământ, sănătate și asistență socială, activități de spectacole, culturale și recreative și alte activități de servicii. În celelalte domenii ale economiei naţionale (industrie - per total, comerț cu ridicata și cu amănuntul, transport și depozitare, intermedieri financiare și asigurări și tranzacții imobiliare) s-a înregistrat o scădere comparativ cu anul 2018.

La sfârșitul anului 2019 efectivul de salariați în regiunea Sud - Muntenia se cifra la 619,8 mii persoane, reprezentând 55,9% din populaţia ocupată civilă, față 64,5% nivel naţional.

Șomajul

La nivelul regiunii Sud - Muntenia, la sfârșitul anului 2019, numărul șomerilor înregistrați a fost de 39,4 mii de persoane, în scădere față de anul 2018 și față de anul 2014. Numărul șomerilor înregistrați la sfârşitul anului 2019, față de anul precedent, a scăzut în toate județele regiunii Sud - Muntenia.

Rata șomajului înregistrat la sfarșitul anului 2019 a fost de 3,4%, mai mare decât cea înregistrată la nivel național (2,9%).

Câștigul salarial

Câștigul salarial nominal mediu net lunar, la nivelul regiunii Sud - Muntenia, în anul 2019 a fost de 2.697 lei, cu 9,7% mai mic decât cel la nivel național (2.986 lei). Peste media regiunii Sud - Muntenia s-a obținut în județele: Argeș (2.908 lei) și Prahova (2.813 lei) .

În anul 2019 câştiguri salariale peste media regiunii Sud Muntenia (2.697 lei) s-au obținut în administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public (4.400 lei), sănătate și asistență socială (3.335 lei), învăţamânt (3.325 lei), intermedieri financiare și asigurări (3.278 lei), activități profesionale, știinţifice și tehnice (3.182 lei), informații și comunicații (2.886 lei), industrie - total (2.812 lei) și construcții (2.740 lei).