ADR Sud Muntenia

Infrastructura regiunii Sud - Muntenia

Infrastructura de transport a regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia

  • Rețeaua de cale ferată: 1.671 km, din care 608 km sunt electrificați, densitatea rețelei de cale ferată fiind de 48.5 km/1.000 km2;
  • Drumuri publice: 11.818 km, din care 2.534 km de autostrăzi și drumuri naționale, densitatea drumurilor publice fiind de 32,2 km/1.000 km2. Rețeaua de drumuri naționale reprezintă 21,2% din lungimea totală a drumurilor, iar ponderea drumurilor județene din același total este de 78,8%;
  • Fluviul Dunărea (11 porturi);
  • Acces la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) București.

Transportul rutier este susţinut de transportul feroviar, din reţeaua de căi ferate a regiunii făcând parte patru magistrale care asigură legătura cu toate regiunile istorice: Moldova, Dobrogea, Transilvania și Banat.

Transportul naval este asigurat de fluviul Dunărea, principala cale de navigație transeuropeană pe care, în cadrul regiunii, sunt situate patru porturi importante.

Legătura cu Bulgaria se face prin intermediul a trei puncte de trecere a frontierei, cel mai important fiind cel de la Giurgiu – Ruse, datorită podului rutier-feroviar existent, prin acest punct realizându-se una din legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat.