ADR Sud Muntenia

Județul Argeș

Organizarea administrativ-teritorială și relieful județului Argeș

Județul Argeș este situat în partea central-sudică a României, în bazinul Argeșului superior. Suprafața județului este de 682.631 ha. În partea nordică, limita județului urmărește crestele înalte ale munților Făgăraș, traversează munții Piatra Craiului și culoarul Rucăr – Bran, ce desparte Argeș de județele Sibiu și Brașov. La est, limita cu județul Dâmbovița este mult mai lungă, traversând munții Leaota, Subcarpații Getici, piemontul Cândești și câmpia Găvanu Burdea. Limita sudică dinspre județul Teleorman taie câmpia Găvanu Burdea. La sud-vest, Argeș se învecinează cu județul Olt, limita străbătând Câmpia Româna și piemontul Cotmenei, traversând văile din bazinul superior al râului Vedea. Limita vestică, dinspre județul Valcea, traversează valea râului Topolog.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, județul este format din municipiul reședință de județ Pitești, municipiile Câmpulung și Curtea de Argeș, orașele Costești, Mioveni, Topoloveni și Ștefănești și 95 de comune.

Relieful este proporțional repartizat, coborând în trepte de la nord spre sud, cuprinzând toate unitățile geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la altitudinea de peste 2.500 m până la 160 m. Predomină ținuturile deluroase, care ocupă 55% din suprafața județului, munții 25% și câmpiile 20%. În relieful său se disting trei trepte: treapta înaltă, cu orientare est-vest, se desfășoară pe o lungime de 70 km, între valea Dâmboviței și valea Oltului și se înscrie în peisaj prin cei mai înalți munți din țară (munții Făgăraș, munții Iezer, munții Piatra Craiului, munții Leaota și munții Păpușa), precum și munții de înălțime mijlocie (munțții Frunții și Chițu) ca și culoarul Dragoslavele – Rucăr – Bran.

Localitate de câmpie și de deal, Pitești este menționat pentru prima dată în vremea lui Mircea cel Bătrân, în anul 1388. În prezent, capitala județului Argeș, cu un număr de 175.316 locuitori, este o citadelă industrială și o așezare urbanistică cu un înalt grad de confort.

Județul Argeș are o populație totală de 641.463 de locuitori și dispune de o economie bine dezvoltată și diversificată, fiind atras un flux substanțial de investiții, atât din sectorul privat intern, cât și din cel extern, care a vizat deopotrivă industria, agricultura și serviciile.

Structura sistemului educațional al județului Argeș este formată din două universități de stat (Universitatea din Pitești, fondată în anul 1962, care are un număr de 9 mii de studenți, masteranzi și doctoranzi înscriși, și Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, fondată în 1991 și acreditată în 2002), 38 de licee, 27 de școli profesionale și peste 490 de școli primare și gimnaziale.

Structura economică și caracteristicile specifice ale județului Argeș

În industrie, activitatea economică se desfășoară în societăți comerciale active pe forme de proprietate, dintre care: 14.978 de întreprinderi active, 572 de asociații familiale, 7.864 de persoane independente (ID).

Structura exporturilor este reprezentată de autovehicule, aparate și echipamente electrice, mijloace de transport rutier, materiale și articole textile.

Numele județului a devenit de-a lungul timpului sinonim cu Dacia, primul autoturism de oraș fabricat în România.

Principalul producător de automobile din România şi-a început povestea în județul Argeș, în 1966, odată cu construirea Uzinei de Autoturisme de la Mioveni. Construirea fabricii a avut la bază un acord între autorităţile române şi producătorul francez de automobile, Renault, ce prevedea asamblarea unui model Renault sub marca Dacia. Motivul pentru care s-a semnat contractul cu Renault a fost reducerea timpului între proiectare şi lansarea în producţia de serie a unui autoturism. După semnarea contractului de licenţă între Renault şi statul român în 1968 începe fabricarea modelului Dacia 1100, sub licenţa R8.

Între anii 1970 și 1980, Dacia dezvoltă o întreagă gamă de modele ce va cuprinde mai multe tipuri de vehicule destinate transportului de persoane, dar şi utilitare.

În anul 1999, Uzina Dacia intră în posesia grupului Renault. De la momentul preluării de către Renault și până în prezent, Uzina Dacia, respectiv AUTOMOBILE DACIA GROUPE RENAULT S.A., prezintă principala investiție externă din Argeș și una dintre cele mai importante de la nivel național, de aproximativ 500 milioane de euro. Piața de desfacere este asigurată prin piața vest-europeană, în special Franța, Germania, Italia și Spania, dar și prin Orientul Mijlociu și Africa.

Prezența în zonă a două mari platforme industriale - Platforma Dacia Renault și Sucursala de Cercetări Nucleare -, au contribuit și contribuie și în prezent la dezvoltarea economică a orașului Mioveni.

Agricultura constituie o componentă importantă a economiei argeșene, județul fiind cunoscut pentru culturile sale de cereale, plante industriale și fructe.

Suprafața agricolă, care însumează 342.347 ha*, este exploatată după cum urmează:

  • 315.568 ha este suprafața totală a exploatărilor agricole private (individuale și asociative);
  • 26.779 ha este suprafața totală exploatată în sectorul de stat.

În anul 2016, producția de fructe la nivelul județului a fost de 121.749 de tone.

Sectorul zootehnic asigură în prezent necesarul de consum al populației județului Argeș.

Un domeniu cu o îndelungată tradiție în județ este viticultura, podgoriile argeșene fiind menționate în documente istorice încă din secolul al XIV-lea. Principalele centre viticole sunt Valea Mare și Ștefănești, localități situate în apropierea municipiului Pitești.

Stațiunea Ștefănești, înființată în 1959 ca unitate horti-viticolă, după câțiva ani de activitate de cercetare complexă, și-a dezvoltat activitatea cu preponderență în viticultură și vinificație, aducând o contribuție directă, esențială, la consacrarea și ridicarea podgoriei Ștefănești în rândul renumitelor podgorii ale țării. În anul 1987, la centrul viticol din Ștefănești au fost puse în funcțiune instalațiile moderne pentru înmulțirea rapidă. Din noiembrie 2004, stațiunea viticolă s-a transformat în Institutul Național Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, care se întinde pe o lungime de 30 km. Vinurile obținute în modernul centru de vinificație al stațiunii au obținut numeroase premii la concursurile naționale și internaționale.

Profilul turistic al județului Argeș

Situat într-o zonă de excepție a țării noastre, acolo unde se îmbină armonios muntele cu dealul, pădurea cu câmpia, județul Argeș duce cu sine, alături de o mirifică frumusețe naturală, și o încărcătură istorică și culturală de excepție. Atestat prin dovezi arheologice încă din timpul paleoliticului inferior, județul își definește latura istorică în perioada formării statelor feudale, aici fiind întemeiate primele capitale ale Țării Românești, la Curtea de Argeș și Câmpulung. Și tot la Curtea de Argeș a luat ființă primul scaun mitropolitan ortodox, în anul 1359. Județul Argeș este reprezentativ și pentru păstrarea culturii religioase a poporului român, pentru dezvoltarea creștinismului ca religie predominantă pe întreg teritoriul.

Arta și cultura se bucură și ele de o atenție deosibită în județul Argeș, unde funcționează numeroase muzee și școli de artă populară și clasică, teatre, case memoriale și de cultură, precum și asociații de specialitate. Dintre cele mai importante amintim: Teatrul „Alexandru Davila”, Galeriile de Artă și Centrul de Creație din Pitești, casele memoriale „George Topârceanu”, „Liviu Rebreanu” și „Dinu Lipatti”, casa de cultură din Curtea de Argeș, cele din Câmpulung Muscel și din Mioveni, Muzeul de artă populară din comuna Domnești și Muzeul Pomiculturii și Viticulturii Golești, precum și Mausoleul Eroilor de la Mateiaș.