ADR Sud Muntenia

Economia regiunii Sud - Muntenia

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a devenit membru al unui model redistributiv, ambivalent, economic și social, care folosește politica regională pentru a reduce decalajele între regiunile europene și care joacă un rol esențial în obținerea creșterii economice, crearea de noi locuri de muncă și stabilitate demografică. Un model cu finalitate socială și cu o strategie de reglementare care, prin fondurile structurale și de coeziune acordate, difuzează prosperitatea dinspre centru spre periferie.

Pe plan economic, aderarea a adus României o creştere a Produsului Intern Brut, a schimburilor comerciale şi o îmbunătăţire a balanţei comerciale. Efectele acestor tendinţe pozitive au fost puternic contracarate însă de evoluţia inflaţionistă a economiei şi de deprecierea monedei naţionale.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud - Muntenia, în intervalul 2011-2018, economia a fost caracterizată printr-o evoluție fluctuantă, ușor ascendentă începând cu anul 2014, influențată în foarte mare măsură de criza economică și financiară mondială, reflectată în valorile principalilor indicatori de evaluare a creșterii economice. Un aspect important care se evidențiază pe tot parcursul analizei economiei regiunii Sud Muntenia este legat de reunirea în cadrul regiunii a șapte județe care formează două clase extrem de diferite în caracteristicile lor economice. Astfel, cele trei județe din nord – Argeș, Dâmbovița și Prahova – dau baza industrial-regională care este impresionantă, depășind media națională și celelalte patru județe din sudul regiunii – Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman – cu tradiție, în principal, în producția agricolă și agroalimentară.

Produsul Intern Brut Regional (PIBR) obținut în anul 2017 de regiunea Sud - Muntenia totaliza 100.917,7 milioane lei prețuri curente (22.082 milioane euro – 4,01% din media UE-28), reprezentând 11,76% din valoarea PIB național, ceea ce a condus la ocuparea locului 3 în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, după București – Ilfov și Nord-Vest. Este primul an în care regiunea Sud - Muntenia ocupa locul al treilea în acest top, devansând un loc față de poziția pe care s-a aflat în toată perioada 2011-2016.

Produsul intern brut regional, pe categorii de resurse

(milioane lei prețuri curente)

  2017 2018
Valoarea adăugată brută regională (VABR), din care în: 91.341,90 101.398,40
   Agricultură, silvicultură și pescuit 6.859,50 7.471,70
   Industrie - total 33.105,70 36.399,90
   Construcții 4.809,40 5.597,80
   Servicii 46.567,3 51.929,00
Produs intern brut regional (PIBR) – total 100.917,70 112.179,20

Sursa datelor: insse.ro

PIBR pe regiuni

(milioane lei prețuri curente)

 

Sursa datelor: insse.ro

Întreprinderi din Sud - Muntenia, după numărul de angajați, în anul 2019

 

Ramuri economice (conform CAEN rev.2) Nr. întreprinderi, din care: 0-9 angajați 10-49 angajați 50-249 angajați > 251 angajați
Agricultură, silvicultură și pescuit 3.440 2.863 517 53 7
Industrie extractivă 162 91 50 14 7
Industrie prelucrătoare 6.528 4.811 1.190 413 114
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 119 82 20 10 7
Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a terenurilor 687 491 146 46 4
Construcții 6.823 5.749 954 115 5
Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor 22.604 20.609 1.803 174 18
Transport, depozitare și activități de poștă și de curier 7.749 7.064 562 103 20
Hoteluri și restaurante 2.598 2.157 401 39 1
Informații și comunicații 2.073 1.974 83 15 1
Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor 1.239 1.179 53 7 -
Invățământ 674 637 36 1 -
Sănătate și asistență socială 1.740 1.612 111 16 1
Alte activități de servicii colective, sociale și personale 1.866 1.818 44 3 1
TOTAL: 58.302 51.137 5.970 1.009 186

Sursa datelor: insse.ro