ADR Sud Muntenia

Date demografice - regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

Populația regiunii Sud - Muntenia

Indicator Valoare
Populația după domiciliu* (nr.) 3.180.046
Masculin 1.553.276
Feminin 1.626.770
Urban 1.362.213
Rural 1.817.833
Densitatea populației după domiciliu* (locuitori/km2) 96,3
Născuți-vii* (nr.) 26.542
Decedați* (nr.) 43.262
Spor natural* (nr.) -16.720
Căsătorii* (nr.) 17.699
Divorțuri* (nr.) 4.965
Decedați cu vârsta de sub 1 an* (nr.) 137
Populația ocupată** (nr.) 1.109.000
Numărul mediu al salariaților** (nr.) 593.224
Șomeri înregistrați*** (nr.) 39.434
Câștigul salarial nominal mediu net lunar (lei) 2.697

Sursa datelor: insse.ro

Populația regiunii Sud - Muntenia după domiciliu, pe județe

Județ Populație* (nr.)
Argeș 634.100
Călărași 308.500
Dâmbovița 520.200
Giurgiu 270.600
Ialomița 286.700
Prahova 790.600
Teleorman 369.300
TOTAL regiunea Sud - Muntenia 3.180.000

Sursa datelor: insse.ro

Note:
*) Valori la data de 1 iulie 2019.
**) Valori la data de 1 ianuarie 2020.
***) Valoare la data de 31 decembrie 2020.

Evoluție populație după domiciliu, pe județe (mii de persoane)

 

Sursa datelor: insse.ro

Structura populației după domiciliu, pe medii de rezidență, la data de 1 iulie 2019

 

Sursa datelor: insse.ro

Sănătate în Sud - Muntenia

Indicator Valoare
Spitale (nr.) 68
Paturi în spitale, inclusiv din centre de sănătate (nr.) 14.892
Medici - exclusiv stomatologi (nr.) 4.749
Medici stomatologi (nr.) 1.522
Personal sanitar mediu - laboranti, tehnicieni medicali și alte cadre cu pregatire medie de specialitate (nr.) 18.162

Sursa datelor: insse.ro

Învățământ în Sud - Muntenia

Indicator Valoare
Unități de învățământ în anul școlar 2019/2020 (nr.) 1.013
Populația școlară - total, în anul școlar 2019/2020 (nr.) 440.023
Personal didactic - total, în anul școlar 2019/2020 (nr.) 29.123

Sursa datelor: insse.ro