ADR Sud Muntenia

Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”

antet-logo-poat_6.png

Finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”

Cod SMIS 2014+ - 140452 / Cod proiect 2.1.128

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Asistență TehnicăAxa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESIObiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESIAcțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

1. Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

2. Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Alte informații: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în pregătirea POR 2021-2027”.

3. Obiectivul general al proiectului a vizat sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027.

4. Obiectivul specific al proiectului a fost operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027.

5. Rezultate obținute:

  • Un program operațional regional elaborat și transmis către Comisia Europeană fundamentat de studiile elaborate în cadrul proiectului;
  • Descrierea de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;
  • Pachet de proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR Sud Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2021-2027;
  • Un studiu - „Planul Regional pentru Infrastructura Verde - Albastră Sud - Muntenia 2021-2027”.

6. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.612.653,09 lei, din care: 3.070.755,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 541.897,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

7. Durata de implementare a proiectului a fost de 24 de luni (1 august 2020 - 31 iulie 2022).

antet-20-ani_4.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Alte știri ADR Muntenia