ADR Sud Muntenia

Mediul de afaceri din judeţul Dâmboviţa - sprijinit cu fonduri Regio

Marţi, 11 mai, s-a parafat cel de-al doilea contract din regiunea Sud Muntenia ce are ca obiectiv dezvoltarea unei structuri de afaceri. Astfel, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de beneficiar de fonduri nerambursabile Regio, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A.”. Acesta este finanţat din Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” şi are o valoare totală de 50.403.568,50 lei, din care:
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 15.501.178,86 lei;
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 2.371.735,77 lei;
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 17.872.914,63 lei.
Contractul de finanţare semnat marţi se derulează pe o perioadă de 32 de luni şi are ca obiectiv general stimularea dezvoltării economice a municipiului Moreni şi a zonei, prin valorificarea potenţialului resurselor umane şi materiale ale zonei, având ca element central structura de afaceri din cadrul S.C. Moreni Parc Industrial S.A.. Prin această investiţie se vor realiza lucrări de reabilitare şi extindere constând în: modernizarea a 13 hale industriale din cadrul structurii de afaceri, modernizarea şi extinderea reţelelor de bază ale infrastructurii (apă, gaze, canalizare menajeră şi pluvială, staţie de preepurare, reţea electrică şi telecomunicaţii, inclusiv cablarea şi conectarea la internet), modernizarea şi extinderea sistemului de circulaţii auto din interiorul parcului, realizarea unei noi clădiri (clădire monitorizare acces şi înregistrare consumuri) etc.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Expert Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU

Alte știri ADR Muntenia