ADR Sud Muntenia
Versiune sinteză a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, necesară evaluării SEA (Strategic Environmental Assessment)
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020 (draft)