ADR Sud Muntenia

Workshop regional dedicat Agențiilor de Inovare, organizat în cadrul proiectului DepoSIt

ADR Sud Muntenia a organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, în data de 25 noiembrie 2021, începând cu ora 9:00, Workshop-ul regional dedicat Agențiilor de Inovare cu privire la instrumentele de audit de inovare cu accent pe inovarea socială, în cadrul proiectului DepoSIt.

În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte precum dezvoltarea și testarea Instrumentului European pentru Auditul Inovării, cu accent pe inovarea socială, rezultatele și concluziile ca urmare a participării IMM-urilor inovatoare la testarea acestuia, precum și oportunitățile pentru agențiile de inovare în vederea îmbunătățirii schemelor de inovare pentru IMM-uri utilizând instrumente de inovare socială.

Întâlnirea a avut și o parte interactivă, cu dezbateri legate de experiența companiilor inovatoare cu privire la testarea noului instrument de audit al inovării, dar și o sesiune dedicată transferului de cunoștințe în care s-a pus accent pe importanța inovării în antreprenoriat și instrumentele similare de auditare a capacității de inovare a firmelor.

Obiectivul proiectului DepoSIt este de a dezvolta și testa un instrument de audit al inovării îmbunătățit semnificativ, aplicând metodologia utilizată până la acest moment pentru Experimentarea Politicii - Încercări de Control Aleatorii (RCT - Randomised Control Trials), furnizând în acest fel sprijin pentru creșterea inovării în IMM-uri și permițând simultan evaluarea directă a impactului noii scheme de sprijin pentru inovare.

Mai multe informații despre proiect găsiți accesând următoarele link-uri:

Alte știri ADR Muntenia