ADR Sud Muntenia

Proiectul „Dezvoltarea și testarea Instrumentului European pentru Auditul Inovării, cu accent pe inovare socială” - DepoSIT este finanțat în cadrul Programului Horizon 2020 – INNOSUP, apelul: „Sprijinirea IMM-urilor în Inovare”.

Durata de implementare a proiectului: 24 luni, 1 septembrie 2019 - 31 august 2021

Bugetul total al proiectului este 499.611,25 Euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 49.125 euro. Menționăm că bugetul aprobat Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, reprezintă grantul finanțat de EASME, cofinanțarea ADR SM pentru acest proiect fiind 0 lei. 

Consorțiul proiectului este format din șase parteneri din șase state :

  • Steinbeis Innovation GGMBH - Germania – Lider de proiect
  • Croatian Chamber of Economy CCE, Croația
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, România
  • INNOVA BIC - Business Innovation Centre SRL - Italia
  • Fomento de San Sebastian SA, Spania
  • Stichting Business Development FRIESLAND, Olanda

Grupul țintă al proiectului este format din IMM-uri, agenții de inovare, instituții de cercetare și învățământ superior, societatea civilă și autorități locale și regionale.

Contextul proiectului

Competitivitatea economiei europene depinde într-o mare măsură de companiile inovative aflate la început de drum care creează majoritatea locurilor de muncă. Acestea sunt inițiatoarele inovării și dețin un rol fundamental în creșterea economică. Totuși, lipsa managementului inovării acționează ca o barieră în crearea unui impact economic. Din cauza acestui fapt, precum și a factorilor externi (globalizarea, gradul înalt de interconectivitate, progresul tehnologic), IMM-urile sunt forțate nu doar să își îmbunătățească produsele și serviciile, ci și să reinventeze întreaga companie și modul de organizare. Având scopul de a sprijini IMM-urile să ajungă la întregul lor potențial și să depășească disfuncționalitățile pieței, diverse mecanisme de sprijin vor fi elaborate și implementate de agențiile care susțin procesul de inovare.

Auditurile de inovare reprezintă instrumente care ajută companiile să înțeleagă inovarea și le sprijină în adoptarea unor strategii de inovare care să le permită să gestioneze mai bine procesele interne de inovare și, în același timp, să îmbunătățească eficiența inovării.

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului DepoSIT de a dezvolta și testa instrumentele auditului de inovare va genera un sprijin real pentru IMM-uri. Acest audit al inovării va combina tehnici standard pentru impulsionarea capacității de inovare și va propune măsuri pentru a identifica și a încuraja potențialul IMM-urilor care pun accent pe inovarea socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1: Să dezvolte, să testeze și să valideze un instrument considerabil îmbunătățit al auditului inovării pentru a impulsiona potențialul inovării, inclusiv aspecte de inovare socială.
  • OS2: Să testeze eficiența schemei de suport a inovării prin sondaje aleatorii.
  • OS3: Sprijinirea IMM-urilor inovatoare, astfel încât să recunoască oportunitățile oferite de piață, să înțeleagă soluțiile competitiv-inovative și, de asemenea, să exploateze inovarea socială în cadrul instituției.
  • OS4: Să dezvolte astfel un exemplu de bună practică și să încurajeze și alte agenții să testeze schema de suport a inovării.

Rezultatele ce vor fi obținute în urma implementării proiectului DepoSIT sunt:

O analiză a instrumentelor folosite în prezent în auditul inovării de către parteneri. La începutul proiectului, toate tipurile de audituri de inovare vor fi centralizate și analizate, acestea vor reprezenta baza de la care se va porni pentru a dezvolta un instrument de sprijin al inovării;

Dezvoltarea unui instrument îmbunătățit al auditului inovării pentru a impulsiona capacitățile de inovare ale IMM-urilor, precum și a exploata capacitățile de inovare socială ale acestora. Pentru a verifica acest nou instrument dezvoltat, partenerii vor colabora îndeaproape cu experții Centrului pentru Investiții Sociale și Inovare din cadrul Universității din Heidelberg (Germania) și Universitatea NHL pentru Științe Aplicate din Leeuwarden (Olanda).

Aplicarea sondajelor aleatorii în vederea testării auditului de inovare, punându-se accent pe inovarea socială. Fiecare partener al proiectului va contacta între 10 și 12 IMM-uri din următoarele sectoare de activitate: localități inteligente, sănătate inteligentă și mobilitate inteligentă,  în vederea testării acestui instrument.

O analiză a rezultatelor – verificarea schemei de inovare, validare și upscaling

Validare. Un sondaj va fi elaborat pentru a obține un feedback referitor la conținutul și impactul testării instrumentului pilot pentru realizarea auditului de inovare aplicat IMM-urilor. Sondajul va fi realizat de către experții din cadrul Universităților din Heidelberg și Leeuwarden. Rezultatele obținute vor fi folosite pentru a îmbunătăți instrumentul de audit.

Upscaling - partenerii DepoSIT vor acționa ca un centru regional pentru diferite arii geografice europene. În acest context, fiecare partener va contacta și va mobiliza alte agenții pentru inovare (18 în total) din Europa. Fiecărui partener îi va fi alocat un buget pentru a putea să invite cel puțin alte trei agenții de inovare să participe la workshopuri tematice în cadrul cărora acest nou instrument va fi prezentat împreună cu detaliile referitoare la implementare.