ADR Sud Muntenia

Servicii de expertiza de specialitate pentru elaborarea viziunii strategice si a strategiei regionale pentru PDR Sud Muntenia 2021-2027

Invitația de participare: Servicii de expertiza de specialitate pentru elaborarea viziunii strategice si a strategiei regionale pentru PDR Sud Muntenia 2021-2027