ADR Sud Muntenia

Reuniunea Comitetului Regional de Planificare pentru avizarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2021-2027

În data de 6 februarie 2024, ADR Sud-Muntenia a organizat online, via ZOOM, întrunirea Comitetului Regional de Planificare (CRP) pentru avizarea modificărilor aduse Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud-Muntenia 2021-2027.

Evenimentul a avut loc în urma evaluării de mediu realizată conform prevederilor HG nr.1076/2004, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor finalizând procedura prin emiterea Avizului de mediu nr.34/24.11.2023.

Creat într-un larg cadru partenerial, Planul pentru perioada 2021-2027 propune  o nouă abordare în elaborarea de politici regionale și anume trecerea la noua generație de politici integrate de dezvoltare, cu o puternică componentă de durabilitate. Demarată în anul 2019, elaborarea planului a avut loc într-un context pandemic, mult diferit față de perioada anterioară, finalizarea documentului de planificare regională realizându-se în luna februarie 2021.

Prin PDR se propune asigurarea continuității viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile prevăzute în Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Muntenia, precum și în Strategia de dezvoltare teritorială a României și în alte programe naționale și europene.

CRP are rol consultativ, reprezentând cadrul larg partenerial al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru elaborarea şi avizarea PDR Sud-Muntenia.

Ulterior avizarii din data de 6 februarie, documentul final va fi supus aprobării Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Ultima versiune a modificărilor Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud-Muntenia 2021-2027 poate fi consultată pe site-ul Agenției , accesând adresa https://www.adrmuntenia.ro/pdr-20212027/static/1315.

Alte știri ADR Muntenia