ADR Sud Muntenia

Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027

Septembrie 2022

Consultare publică

Ghid Practic pentru elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Teritorială - CONSULTARE PUBLICĂ - data publicării: 5 august 2021 pdf (1.1 Mb)
Comentariile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise pe adresa de e-mail amsudmuntenia@adrmuntenia.ro, până în data de 30 august 2021.
Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027 - CONSULTARE PUBLICĂ - data publicării: 4 iunie 2021 pdf (7.3 Mb)
Comentariile și propunerile de îmbunătățire ale celor două documente pot fi transmise pe adresa de e-mail amsudmuntenia@adrmuntenia.ro, până în data de 5 iulie 2021.
Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud Muntenia 2021-2027 - CONSULTARE PUBLICĂ - data publicării: 4 iunie 2021 pdf (1 Mb)
Comentariile și propunerile de îmbunătățire ale celor două documente pot fi transmise pe adresa de e-mail amsudmuntenia@adrmuntenia.ro, până în data de 5 iulie 2021.

Sprijin orizontal pentru actualizarea documentelor strategice programatice post 2020 (Planul de Dezvoltare Regională și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud - Muntenia)