ADR Sud Muntenia

Întâlnire de lucru destinată actorilor interesați de revizuirea politicilor pentru clustere – Proiect ClusterFY

Clusterfy.png

La sfârșitul lunii noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener în proiectul ClusterFY, a organizat la sediul Consiliului Județean Dâmbovița cea de-a IV-a întâlnire a stakeholderilor interesați de revizuirea politicilor privind clusterele.

Proiectul ClusterFY - Stimularea colaborarii inter-regionale a clusterelor şi integrarea în lanţurile valorice internaţionale” este finanţat în cadrul celui de-al doilea apel al Programului INTERREG Europe și are ca obiectiv principal îmbunătăţirea instrumentelor de politică regionale sau naţionale care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esenţiale (KET), precum şi stimularea cooperării interregionale între/printre clustere şi reţelele de afaceri şi încurajarea integrării acestora în lanţurile valorice innovative.

Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Ministerului Cercetării și Inovării, autorități locale, universități și reprezentanți ai clusterelor Polul de Competitivitate Auto Muntenia, Cermand și Start Inovare, clustere ce activează în regiunea Sud Muntenia.

Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru a prezenta stadiul implementării proiectului, concluziile celui de-al IV-lea Workshop Internațional organizat în perioada 11-13 iunie 2018  în regiunea Hudiksvll, Suedia, concluziile celui de-al V-lea Seminar Interregional al proiectului ClusterFY, organizat în Toledo & Ciudad Real în perioada 22-24 octombrie 2018, regiunea Castilla-La Mancha, Spania, vizitele de studiu făcute, cât și analiza comparativă a instrumentelor de politică propuse a fi îmbunătățite de către parteneri prin acest proiect.

Reamintim că proiectul ClusterFY abordează nevoile rețelelor de afaceri și a clusterelor care se integrează în lanțurile de valori inovatoare regionale și internaționale, care își sporesc capacitățile de inovare pentru comercializarea cunoștințelor, crearea de inovații radicale, implementarea soluțiilor perturbatoare prin exploatarea tehnologiile generice esențiale, în special în domeniile prioritare ale strategiilor de specializare inteligentă.

Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY aflați de pe website-ul Agenției, secțiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului, link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.

Alte știri ADR Muntenia