ADR Sud Muntenia

Proiectul ClusterFYProiectul „ClusterFY - Stimularea colaborarii inter-regionale a clusterelor şi integrarea în lanţurile valorice internaţionale” este finanţat în cadrul celui de-al doilea apel al Programului INTERREG Europe.

Obiectivul principal al proiectului „ClusterFY” constă în îmbunătăţirea instrumentelor de politică regionale sau naţionale care urmăresc intensificarea proceselor de clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esenţiale (KET), precum şi stimularea cooperării interregionale între/printre clustere şi reţelele de afaceri şi încurajarea integrării acestora în lanţurile valorice inovative şi o mai bună ocupare a forţei de muncă în vederea implementării strategiilor de specializare inteligentă.

În strânsă colaborare cu Grupul de stakeholderi format pe conceptul Qvadruplu Helix, partenerii ClusterFY îşi propun să elaboreze recomandări privind îmbunătăţirea instrumentelor de politică regională şi naţională (cum ar fi FEDR) care abordează intensificarea politicilor de clusterizare în sectoarele legate de tehnologiile generice esenţiale (KET). Ţintele şi obiectivele ClusterFy sunt planificate să caute rezultate durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Crearea condiţiilor favorabile pentru a stimula reţelele regionale / naţionale ale KET-urilor şi dezvoltarea clusterelor ca o parte importantă a RIS3 şi ecosistemului inovării.
 2. Intensificarea colaborării clusterelor şi a reţelelor de afaceri, dincolo de graniţe şi limitări sectoriale care exploatează tehnologiile generice esenţiale şi consolidarea cooperării interregionale dintre reţelele de afaceri şi clustere, în domenii de interes strategic.
 3. Creşterea internaţionalizării clusterelor şi a reţelelor de afaceri şi integrarea acestora în lanţurile valorice inovative.

Perioada de implementare a proiectului: 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2021.

Bugetul total al proiectului este de 1.818.325,00 Euro, din care 174.320,00 Euro reprezintă bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, din care contribuţia proprie a ADRSM este de 3.486,40 Euro.

Consorţiul proiectului este format din 8 parteneri, astfel:

 • Lider de Proiect: Agenţia pentru Ştiinţă, Inovare şi Tehnologie – LITUANIA
 • P1. Alianţa Proviinciilor Nordice – OLANDA
 • P2. Municipalitatea Hudiksvall - SUEDIA
 • P3. Agenţia pentru Dezvoltarea Întrepinderilor din Polonia – POLONIA
 • P4. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ROMÂNIA
 • P5. Universitatea Castilla - La Mancha – SPANIA
 • P6. Agenţia pentru Inovare şi Energie – SLOVACIA
 • P7. Centrul pentru Cercetare şi Tehnologie Hellias - GRECIA.

Proiectul are ca grup ţintă:

 • Autorităţile de Management;
 • Organismele Intermediare legate de instrumentele de politică abordate (dacă nu sunt implicate în calitate de partener în proiect);
 • Actorii de decizie politică şi funcţionari publici de la nivel regional, naţional şi european care se ocupă de politica inovării şi/sau a clusterelor;
 • Organizaţii de clustere (inclusiv industrie, IMM-uri, instituţii de cercetare);
 • Reţelele şi iniţiativele europene pentru clustere;
 • Observatorul European al Clusterelor;
 • Societatea civilă.

Proiectul se va implementa în două etape:

Etapa 1 – Învăţare la nivel interregional va avea loc pe parcursul a 6 semestre (3 ani). Parteneriatul vizează combinarea învăţării la diferite niveluri cu schimbul de experienţe şi metode pentru a obţine cunoştinţe valoroase. În această etapă vor avea loc următoarele activităţi:

 • Ateliere tematice;
 • Conferinţe internaţionale;
 • Evenimente locale de diseminare;
 • Vizite de studiu;
 • Programe interregionale pentru schimb de experienţă.

La finalizarea primei etape de implementare, fiecare partener trebuie să realizeze câte un Plan Local de Acţiune în vederea sprijinirii elaborării de noi politici pentru domeniile abordate de proiect. Partenerii din proiect trebuie să elaboreze un plan de acţiune comun cu recomandări pentru nivelul European.

Etapa a 2-a - Monitorizarea implementării planului de acţiune este predefinită de program şi va avea loc pe parcursul a 4 semestre (2 ani). Astfel, vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Monitorizarea implementării Planului de Acţiune;
 • Comunicare şi diseminare;
 • Management şi coordonare.

ClusterFY şi Europa

Clusterele puternice sunt esenţiale pentru punerea în aplicare a strategiilor regionale de inovare şi pentru promovarea proceselor de descoperire antreprenorială. Cooperarea dintre părţile interesate regionale contribuie la dezvoltarea de soluţii pentru problemele societale ale Europei în ansamblu, contribuind astfel la obiectivul UE 2020 privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Web site-ul proiectului CLusterFY: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Articole:

For English version of this page click here!