ADR Sud Muntenia

Proiectul Working4Talent

 

Proiect Working4Talent – Capitalul uman şi inovarea

logo_w4t-1368015502.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia implementează, în calitate de partener, proiectul „Working4Talent - Human capital and innovation: employment policies in local and regional innovation networks for talent attraction and better job opportunities” (Capitalul uman şi inovare: politici pentru ocuparea forţei de muncă în reţelele inovatoare de la nivel regional şi local, pentru atragerea persoanelor înalt calificate şi pentru oportunităţi mai bune de locuri de muncă).

Proiectul este finanţat de Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte, axa prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii,domeniul de intervenţie 1.4 Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie.

Scopul Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC este de a creşte eficacitatea politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere în proiect, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea.

Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţelor autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la o piaţă a muncii conectată la fluxurile de inovare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Atragerea şi menţinerea persoanelor înalt calificate în regiunile natale, prin crearea şi sporirea oportunităţilor de noi locuri de muncă;
  • Identificarea neconcordanţelor dintre cererea şi oferta de pe piaţa muncii, precum şi a măsurilor necesare pentru a le soluţiona.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 10 parteneri – autorităţi locale şi regionale din opt state membre ale Uniunii Europene (Spania, Cehia, România, Irlanda,Lituania, Italia, Letonia şi Ungaria) şi Norvegia.

Rezultatele proiectului sunt:

  • Analize şi Benchmarking. Realizarea unui Manual de Bune Practici, bazat pe analize locale şi bune practici;
  • Învăţare în comun. Organizarea a 7 vizite de studiu în 7 ţări;
  • Realizarea Obiectivelor Proiectului. Implementarea a 2 proiecte pilot în Spania şi Italia;
  • Politici. Elaborarea unui document ce va încorpora lecţiile învăţate şi va trasa liniile directoare pentru viitoarele politici;
  • Evenimente. Organizarea a 2 workshop-uri şi a 2 seminarii pentru realizarea schimbului de experienţă şi pentru identificarea măsurilor de succes.

Valoarea totală a proiectului este 1.650.269,30 Euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 99.313,81 Euro. Din bugetul alocat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, suma de 84.416,73 Euro reprezintă co-finanţarea FEDR, în procent de 85%, iar co-finanţarea naţională în cuantum de 14.897,08 Euro (15%) va fi suportată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în procent de 13% (12.910,81 Euro) şi de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în procent de 2% (1.986,27 Euro).

Durata proiectului este de 36 de luni, iar implementarea acestuia a început în luna ianuarie 2012.

Proiect co-finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională,
prin intermediul Programului de Cooperare Transnaţională INTERREG IVC

logointerregeu-1368016267.png

 

WEB SITE: www.w4t.eu    Facebook: www.facebook.com/Working4Talent    Twitter: @Working4Talent    Linkedin: Working4Talent Group