ADR Sud Muntenia

Proiectul NEW START

logonewstart-1469450989.png

Proiectul New Start este finanţat de Comisia Europeană, prin Programul DAPHNE III, Direcţia Generală de Justiţie. Consorţiul proiectului este alcătuit din 7 parteneri – autorităţi locale şi regionale şi instituţii private din 7 state membre ale Uniunii Europene: Institutul pentru Femei (Spania)- Coordonator, Le Monde des Possibles (Belgia); Cooperative Sud Concept (Franţa); Dimitra Itd (Grecia); Institutul Tehnologic Cork (Irlanda); Promidea (Italia); Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (România).

Valoarea totală a proiectului este 587.395 Euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 33.182,11 Euro, 80% din sumă (26.545,69 Euro) reprezentând co-finanţarea Uniunii Europene şi 20% din buget (6.636,42 Euro) fiind contribuţia proprie a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni. Acesta s-a derulat în perioada 1 septembrie 2014 - 30 iunie 2016.

Obiectivul proiectului New Start vizează dezvoltarea şi implementarea unui program comun pentru femeile victime ale violenţei domestice bazat pe tehnici de mentorat şi dezvoltare personală. Serviciile de sprijin din cadrul programului oferă femeilor victime ale violenţei domestice instrumentele necesare pentru a le consolida încrederea şi stima de sine. De asemenea, programul a contribuit la îmbunătăţirea competenţelor şi a stimulat dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale participantelor, cu scopul de facilita incluziunea socială a acestora şi de a le reintegra pe piaţa muncii.

Rezultatele proiectului

Rezultatele implementării acestui proiect sunt: 7 Sesiuni de instruire pentru membrii echipei de implementare a proiectului NEW START din statele partenere; 7 Sesiuni pilot axate pe dezvoltare personală mentorat destinate femeilor victime ale violenţei domestice; Un Ghid pentru Dezvoltare Personală şi Mentorat pentru instruirea femeilor victime ale violenţei domestice; 1 Web site al proiectului, care conţine informaţii şi materiale relevante pentru grupul ţintă al proiectului; 1 Broşură a proiectului, tradusă în limba naţională a statelor partenere în proiect ; 1 Conferinţă Finală şi 7 Evenimente locale pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Cursuri de instruire

În cadrul proiectului a fost organizat un curs de instruire pentru traineri şi mentori cât şi un curs pilot pentru instruirea femeilor, victime ale violenţei domestice. Cursul de instruire pentru traineri a fost organizat în fiecare stat partener din proiect. Peste 30 de persoane din echipele de implementare ale partenerilor în proiect au participat la cursurile de instruire pentru traineri şi mentori. Obiectivul principal al acestui curs de instruire a constat în consolidarea cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul dezvoltării personale şi mentoratului, în vederea instruirii ulterioare a femeilor victime ale violenţei domestice. Cursul pilot pentru instruirea femeilor victime ale violenţei domestice a fost organizat de fiecare instituţie parteneră în proiect, la centre pentru sprijinirea femeilor victime ale violenţei domestice. Cursul pilot a fost interactiv, bazat pe discuţii libere şi exerciţii şi a urmărit consolidarea încrederii în sine şi la sporirea stimei de sine; îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale; facilitarea incluziunii sociale; reintegrarea pe piaţa forţei de muncă.

Ghid pentru dezvoltare personală

În cadrul acestui proiect a fost realizat şi un Ghid pentru dezvoltare personală şi mentorat, prin contribuţia activă a partenerilor din proiect. Scopul documentului este de a explica şi detalia materialele de instruire dezvoltate în cadrul proiectului şi utilizate de parteneri, astfel încât să corespundă nevoilor de instruire ale femeilor victime ale violenţei domestice. Conţine studii de caz care pot fi preluate şi implementate de instituţiile interesate din cadrul UE. De asemenea, ghidul este tradus în limba naţională a partenerilor din proiect iar varianta în limba română poate fi pus la dispoziţia instituţiilor interesate.

Contact

Web site: http://www.newstart-project.eu/ro/pagina-principala/
Facebook: https://www.facebook.com/New-Start-Project-771515209602227/

logopartenerinew-1469451457.png
Documente utile