ADR Sud Muntenia

S-a prelungit perioada de transmitere a fișelor de proiect în cadrul celui de-al patrulea apel privind elaborarea documentației tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură finanțată din POAT 2014 – 2020!

Joi, 9 septembrie a.c., Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul pentru Apelul 4 privind elaborarea documentației tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură finanțată din POAT 2014 – 2020, conform prevederilor din cadrul apelului „Sprijin pentru pregătirea de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, din cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.

Astfel, noul termen pentru transmiterea prin e-mail a Fișelor de proiect este 24.09.2021, ora 12:00 la adresa fise.proiecte@adrmuntenia.ro.

Totodată, a fost actualizata suma alocată pentru acest apel, la  valoarea de 3.731.258,63 lei.

Pentru apelul 4, categoriile de solicitanți eligibili sunt:

  • unitățile administrativ teritoriale (orașe, municipii, județe) pentru proiectele destinate mobilității urbane și regenerării urbane;
  • județe individual sau parteneriate între acestea și/sau între acestea și autorități publice locale pentru proiectele destinate infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

O unitate administrativ teritorială poate obține sprijin financiar pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect/ domeniu, inclusiv în cazul unui județ care acționează în parteneriat cu alte unități administrativ teritoriale sau care participă într-o asociație de dezvoltare intercomunitară în condițiile legii.

Sunt considerate eligibile proiectele noi sau, după caz, proiectele din listele de rezervă ale POR 2014-2020 exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregătirii pentru implementare a proiectelor.

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul apelului 4, alături de Metodologia și anexele obligatorii, necesare depunerii fișelor de proiecte, pot fi consultate pe site-ul destinat planificării regionale, adrmuntenia.ro, secțiunea > Planificare regională > Planificare regională 2021-2027, titlul „Apelul 4 - fișe 5D”, accesând linkul următor: https://www.adrmuntenia.ro/planificare-regionala-20212027/static/1243#5d-apelul4.

Alte știri ADR Muntenia