Acum ne puteți găsi și pe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia lansează spre consultare publică „Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 - 2027” (RIS3 Sud Muntenia)

În vederea implementării Obiectivului de politică 1 - „O Europă mai inteligentă”, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat în consultare publică până la data de 7 septembrie Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021-2027. Documentul este un pas necesar și pentru a îndeplini condiția favorizantă „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” în conformitate cu prevederile Memorandumului nr. 20/4180/TG/08.03.2019.

Scopul Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027 este de a sprijini acele sectoare în care economia regională este competitivă pe piețele globale, identificând totodată, prin intermediul mecanismului de descoperire antreprenorială, sectoarele regionale cu potențial mare de inovare, asigurând astfel tranziția regiunii spre o economie bazată pe cunoaștere.

În cadrul acestei strategii au fost identificate următoarele sectoare ce asigură potențialul de specializare inteligentă al regiunii: Construcția de mașini, componente și echipamente, Agricultura și industria alimentară, Bioeconomia – dezvoltare economiei circulare, Turismul și identitatea culturală, Localități inteligente și industria și cercetarea de înaltă tehnologie.

În scopul finalizării Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027, reprezentanții mediilor de afaceri, academic și de cercetare, ai administrației publice și din sfera civilă sunt rugați să transmită observațiile/propunerile privind îmbunătățirea documentului până la data de 7 septembrie 2020 pe adresa de email: programe@adrmuntenia.ro.

După finalizarea acestei Consultări Publice, Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 - 2027, revizuită, va fi supusă avizării Comitetului Regional de Inovare și apoi, supusă spre aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, secțiunea Planificare regională > Planificare regională 2021-2027 > Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud - Muntenia post 2020, titlul Consultare publică, accesând următorul link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/518/SSI-Sud-Muntenia-2021-2027-10-08-2020.pdf.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.