ADR Sud Muntenia

ADR Sud-Muntenia a lansat studiul de fezabilitate privind „Analiza oportunității utilizării instrumentelor financiare pentru implementarea sprijinului oferit prin POR Sud Muntenia 2021-2027”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a lansat un nou studiu privind oportunitatea utilizării instrumentelor financiare în cadrul PORSM 2021-2027, cu sprijinul fi-compass - platforma de asistență tehnică orizontală pentru instrumente financiare asigurată de Comisia Europeană în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții.

Consultanții  - Ernst&Young și t33 -  au fost selectați pentru elaborarea studiului de fezabilitate care va identifica tipurile de instrumente financiare, potențiali beneficiari și acțiuni indicative, precum și eventualele modalități și condiții de implementare a acestora, accentul fiind pus pe investițiile în:

  • infrastructura de afaceri;
  • infrastructura turistică;
  • eficiența energetică a locuințelor individuale.

Studiul va analiza următoarele aspecte:

  1. Evaluarea pieței – pentru tipurile de investiții vizate. Prin cercetări de birou, interviuri și ateliere de lucru cu potențialii beneficiari, studiul va analiza contextul și nevoile,  opțiunile de finanțare existente sau potențiale și va identifica sectoarele în care utilizarea instrumentelor financiare este oportună;
  2. Opțiuni de implementare – studiul va  face recomandări privind potențiala strategie de implementare pentru instrumentele financiare propuse, în baza rezultatelor evaluării pieței. Aceasta secțiune va include structura de guvernanță, strategia de investiții și dimensiunea financiară.

În data de 3 septembrie 2021 a avut loc întâlnirea de lansare a proiectului, în cadrul căreia au fost discutate și agreate aspecte ce țin de planul de lucru și implementarea proiectului. Astfel, în perioada 15-17 septembrie 2021 ADR Sud Muntenia va organiza întâlniri de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale și ai mediului financiar-bancar din regiune în scopul stabilirii gradului de înțelegere a beneficiilor utilizării unor eventuale instrumente financiare, precum și a dorinței și disponibilității de implicare în astfel de demersuri. De asemenea, aceste întâlniri de lucru vor fi dublate de solicitarea completării unor chestionare, elaborate de către EY și t33, pentru a evalua oportunitatea utilizării instrumentelor financiare prin POR Sud Muntenia 2021 – 2027 pentru sectoarele relevante. Chestionarele pot fi consultate mai jos.

Elaborarea studiului de fezabilitate se va finaliza la sfârșitul anului 2021 și se va realiza prin intermediul unui proces partenerial și participativ, care va implica activ atât autoritățile publice locale și centrale, asociațiile profesionale, precum și cetățenii și alte părți interesate relevante, prin mecanisme de consultare publică de jos în sus. În acest sens, un sumar al analizei oportunității utilizării instrumentelor financiare pentru implementare sprijinului oferit prin POR Sud Muntenia 2021-2027 va fi publicată pe site-ul www.adrmuntenia.ro.

Detalii suplimentare despre implementarea acestui proiect pot fi obținute de la Direcția Autoritate de Management POR Sud Muntenia, e-mail: amsudmuntenia@adrmuntenia.ro.

Alte știri ADR Muntenia