ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia a semnat al doilea contract pentru finanțarea documentației proiectelor de specializare inteligentă din regiunea Sud Muntenia

Joi, 17 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de administrator de schemă de ajutor de stat și de minimis, a semnat cel de-al doilea contract de finanțare pentru realizarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88 din 2020.

Parteneriatul AGRIACT-BIO dintre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (lider de parteneriat), Santo Raphael S.R.L., Premium Fruct S.R.L. – punct de lucru Câmpulung, Argeș, Daily Sourcing and Research S.R.L. – punct de lucru Slobozia, Ialomița și Universitatea „Valahia” Târgoviște a obținut fonduri nerambursabile pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului „Valorificarea fluxurilor laterale din agricultura și industriile agro-alimentară, fito-farmaceutică și HORECA cu aplicabilitate în obținerea de fito-compuși/ingredienți funcțional-activi cu biodisponibilitate ridicată, și formularea de alimente noi, funcționale; contribuții la dezvoltarea unui plan de management al deșeurilor și subproduselor de origine organică”, în cadrul operațiunii „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, pentru care ADR Sud Muntenia este, în premieră, administrator de schemă de minimis și finanțată din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”.

Prin acest proiect, parteneriatul AGRIACT-BIO urmărește implementarea la nivelul utilizatorilor sau a clienților a unor tehnologii și echipamente inovative pentru obținerea și stabilizarea de fito-ingredienți funcțional-activi obținuți din reziduuri sau subproduse vegetale disponibile pe piața regională și crearea de fito-formule cu biodisponibilitate ridicată (alimente, suplimente sau medicamente), care să înglobeze compușii activi obținuți din valorificarea fluxurilor laterale vegetale generate de activitățile agricole sau agro-industriale. Investiția va conduce la creșterea eficienței economice și a competitivității firmelor partener și, de asemenea, va implica un proces de transfer de cunoștințe între sursele de cunoștințe (unitățile de tip INCD și UNI) și receptori (IMM-uri), prin intermediul unei rețele de entități creată prin proiect, care sa asigure exploatarea eficientă a portofoliului existent de tehnologii și cunoștințe ce au, la acest moment, o maturitate tehnologică de nivel 5-6 (TRL 5-6). Crearea acestei rețele de entități va facilita transferul de cunoaștere atât către IMM-urile partenere, cât și către IMM-urile din regiune, potențial beneficiare ale transferului de cunoștințe. Astfel, rețeaua de entități va avea rolul de vector al saltului maturității tehnologice către nivelele de maturitate tehnologică TRL 7-8.

Activitățile realizate prin proiect au în vedere realizarea unui studiu de marketing ce va ajuta la identificarea pieței pentru fito-formule cu potențial de piață ridicat, realizarea unui studiu de oportunitate care va evidenția oportunitățile existente pentru investiții de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic în echipamente care să asigure saltul tehnologic de la TRL 4-5 la TRL 6-7, ca garanție a valorificării eficiente atât a resurselor cât și a portofoliului de cunoștințe transferabile existent (tehnologii, protocoale și metodologii), precum și realizarea unui plan de afaceri ce se va axa pe valorificarea produselor finale ale AGRIACT-BIO de către IMM-urile partenere.

Bugetul pentru documentația tehnică realizată prin POAT are o valoare totală de 513.532,27 lei, 100% fonduri nerambursabile reprezentând ajutor de minimis. Durata de implementare este de 11 luni, în perioada 15 februarie 2021 – 31 decembrie 2021, și va acoperi costurile de realizare a următoarelor componente ale documentației tehnice: plan de afaceri (82.991,22 lei, fără TVA), studiu de marketing (141.080,2 lei, fără TVA) și studiu de oportunitate (207.468,3 lei, fără TVA).

Cererea de finanțare pentru care a fost solicitată decontarea documentație tehnice din POAT va fi depusă de Parteneriatul AGRIACT-BIO în exercițiul financiar 2021-2027, în cadrul programelor ce vor avea axe destinate finanțării specializării inteligente.

Prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894 din 03.08.2020 a fost aprobată Schema de ajutor de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată administrator al aceste Scheme la nivelul regiunii Sud – Muntenia.

Sediul ADR Sud Muntenia
Sediul ADR Sud Muntenia

Alte știri ADR Muntenia