ADR Sud Muntenia

Evenimentul regional de instruire al proiectului SHREC

Marți, 23 mai 2023, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, Evenimentul regional de instruire al proiectului SHREC, ca parte a implementării Planului de Acțiune și a Programului de Învățare și Consolidare a Capacității Sud-Muntenia (PICC-SM).

La eveniment au participat stakeholderi ai proiectului SHREC, precum și experți în domeniul energiilor regenerabile și eficienței energetice din România, reprezentanți ai autorităților publice locale, regionale și naționale, centre de inovare, organizații non-profit, mediul academic și privat, precum și alte părți interesate.

În introducere, au fost diseminate rezultatele proiectului de către Daniela Traian, director Direcția Dezvoltare în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și implementarea planului de acțiune de către Adriana Tiliță, expert în cadrul Serviciului Proiecte și Relații Internaționale.

Ulterior, au fost prezentate  programe și surse de finanțare, astfel: Programele finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu - Andreea Damian, Administrația Fondului Pentru Mediu; Surse de finanțare pentru activități preinvestiționale - Gloria Popescu, Secția Studii și Finanțare Proiecte, ISPE – Consultanță și Proiectare. Având în vedere obiectivele de învățare și consolidare a capacității Sud Muntenia prevăzute în Planul de Acțiune, participanții au avut oportunitatea de a afla de la Sonia Raetchi - Asist. dr. arh., director proiect (partener), membru Cluster pRO nZEB, rezultatele proiectului Horizon 2020 nZEB Roadshow.

În cea de-a doua parte a întâlnirii au fost analizate Oportunitățile de afaceri din domeniul sistemelor fotovoltaice - Prof.dr.ing. Nicolae Olariu, președinte Asociația Patronală Surse Noi de Energie SunE și Rolul comunităților de energie în tranziția energetică - Vlad Cătună, coordonator campanii climă și energie și Andrei Crăciun, coordonator campanie comunități energie, ambii din partea Greenpeace România.

Evenimentul a marcat și finalizarea implementării proiectului SHREC astfel că participanții s- au implicat activ, prin întrebări referitoare la subiectele prezentate dar și prin contribuții proprii relevante tematicii. De asemenea, ADR Sud-Muntenia, prin Serviciul Proiecte și Relații Internaționale, a primit feedback de apreciere legat de modul de implementare al proiectului, implicarea în atingerea obiectivelor și comunicarea cu actorii interesați.

Obiectivul general al proiectului SHREC este îmbunătățirea politicilor regionale și naționale, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic general și încurajarea și facilitarea producției și utilizării surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării, cu scopul de a avea un consum mai redus de carbon în viitor. Consorțiul proiectului este format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda.

Mai multe informații despre proiect găsiți pe următoarele link-uri: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/shrec/ și https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203

Alte știri ADR Muntenia