ADR Sud Muntenia

Proiectul SHREC „Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” este finanțat în cadrul celui de-al IV-lea apel de proiecte al Programului Interreg Europe, Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”.

Perioada de implementare a proiectului: 01 august 2019 – 31 iulie 2023

(4 ani - Etapa I va dura 3 ani: 6 semestre, Etapa II - 1 an: 2 semestre)

Bugetul total al proiectului este de 1.844.165 milioane euro. Bugetul ADR Sud Muntenia este de 172.800 Euro din care 3.456 Euro reprezintă contribuția ADRSM.

Consorțiul proiectului:

  1. Universitatea de Științe Aplicate Hanze, Olanda – Lider de proiect;
  2. Agenția pentru Inovare și Energie - SIEA, Slovacia;
  3. Universitatea Tehnică Vilnius Gediminas, Lituania;
  4. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, România;
  5. Regiunea Piemont, Italia;
  6. Municipalitatea Mondragon, Spania;
  7. Agenția pentru Energie și Mediu din Regiunea Auvergne Rhone-Alpes, Franța;
  8. Universitatea Mid Sweden, Suedia.

Grupul țintă al proiectului este format din: organizații de sprijin al mediului de afaceri, clustere, ONG-uri, IMM-uri, instituții de cercetare și învățământul superior, autorități locale și regionale, societatea civilă și publicul larg.

Descrierea proiectului

Necesitatea unei tranziții către un viitor energetic mai curat, mai durabil și mai puțin consumator de energie este evidentă și urgentă. Cu toate acestea, pentru regiunile și statele membre ale Uniunii Europene reprezintă o provocare importantă, acestea având o dependență puternică de combustibilii fosili. Partenerii proiectului SHREC vor aborda provocarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, în legătură cu folosirea energiei regenerabile de către gospodării și mediul de afaceri, pentru a le facilita să investească în măsuri cu energie scăzută de emisii de carbon care să reducă activitățile producătoare de CO2 și să treacă la activități cu amprentă scăzută de CO2.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon.       

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Încurajarea mediul de afaceri să investească în domeniul energiei regenerabile și în tehnologii inovatoare, pentru a trece la o energie alternativă mai durabilă și cu emisii scăzute de carbon.

2. Creșterea implicării consumatorilor de energie ca actori activi, care să-și asigure consumul propriu sau depozitarea acesteia,  pentru utilizarea pe scară largă a energiei regenerabile.

3. Creșterea gradului de conștientizare a nevoilor și oportunităților de utilizare a energiei regenerabile cu emisii scăzute de dioxid de carbon ca energie alternativă, în rândul gospodăriilor, întreprinderilor și instituțiilor publice.

Rezultatele principale ale proiectului

Partenerii proiectului vor colabora în scopul de a încuraja mediului de afaceri să investească în energia regenerabilă și în noile tehnologii inovatoare și pentru a stimula implicarea tot mai mare a consumatorilor de energie ca actori activi. Pentru realizarea obiectivelor proiectului, partenerii vor analiza posibilitățile de încurajare a dezvoltării tehnologice în domeniul energiei regenerabile (sprijin pentru afaceri, industrie pentru dezvoltarea noilor tehnologii), precum și utilizarea conceptului de inovare socială pentru a implica consumatorii (gospodării, comunități, industrie, reprezentanți ai mediului de afaceri, autorități publice) în procesul de tranziție orientat către producția și consumul de energie regenerabilă. Partenerii vor încearca să crească gradul de conștientizare a gospodăriilor, a întreprinderilor și a actorilor publici cu privire la nevoia și oportunitățile de a utiliza energia regenerabilă ca energie alternativă cu emisii reduse de carbon.

Activități SHREC pentru schimbul de experiență: vizite de studiu interregionale, seminarii și ateliere tematice interregionale, sondaj / analiză tematică comună, întâlniri cu grupurile interesate, elaborarea în comun a planurilor de acțiune, participare la activități ale Platformei de Învățare de Politicii Interreg.
 

Web-site-ul proiectului SHREC: https://www.interregeurope.eu/shrec/

Documente

Info Kit SHREC pdf (1.4 Mb)
„Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”