Acum ne puteți găsi și pe

Cel de-al doilea workshop al proiectului Danube S3 Cluster privind instrumentele de politică pentru dezvoltarea clusterelor, desfășurat online

Danube S3 Cluster.png

În data de 23 iunie a.c. a avut loc cel de-al doilea workshop de dialog politic al proiectului Danube S3 Cluster.

Evenimentul a fost organizat de Bioeconomy Cluster – Slovacia, partener în cadrul proiectului Danube S3 Cluster. Workshopul s-a desfășurat online, prin intermediul aplicației ZOOM, și a reunit laolaltă peste 50 de participanți. Reuniunea face parte dintr-o serie de evenimente organizate în cadrul proiectului Danube S3 Cluster care este coordonat de ADR Sud Muntenia. Evenimentul a reunit partenerii proiectului, reprezentanți ai IMM-urilor, clusterelor, mediului de cercetare-inovare, precum și reprezentanți ai ariilor prioritare SUERD 7 și 8.

În cadrul reuniunii, reprezentanții ADR Sud Muntenia au prezentat proiectul precum și felul în care rezultatele acestuia pot fi utilizate la elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia și a Programului Operațional Regional 2021-2027.

Evenimentul a fost structurat pe trei sesiuni, respectiv o sesiune introductivă în care s-a prezentat proiectul, planurile de acțiune ale ariilor prioritate SUERD 7 și 8, precum și o scurtă introducere a grupurilor de lucru privind clusterele și dezvoltarea regională. Legat de prioritățile strategice ale ariei prioritare 7 a SUERD, accentul a fost pus pe provocările emergente din regiunea Dunării (și anume criza COVID-19 și consecințele negative ale acesteia). În acest sens, una dintre activitățile propuse este crearea unei platforme pentru cartografierea eficienței măsurilor în lupta împotriva coronavirusului în regiunea Dunării.

Printre lectorii evenimentului s-a numărat și domnul Miroslav VESKOVIC, din partea Centrului de Cercetare Comun (JRC), care a prezentat Pactul Ecologic European, platformele de specializare inteligentă pentru domeniile Bioeconomie și sectorul Agroalimentar, precum și noul plan de acțiune SUERD care are ca scop conectarea acțiunilor macro-regionale ale Dunării cu noile priorități ale Comisiei. De asemenea, Antonio Novo, președintele Alianței Europene a Clusterelor a prezentat activitatea alianței în lupta acesteia împotriva efectelor asupra mediului economic generate de coronavirus. Totodată, s-au discutat și aspecte legate de elaborarea strategiilor de specializare inteligentă din regiunea Dunării, punctele forte și punctele slabe ale acestora, precum și guvernanța, finanțarea, evaluarea și monitorizarea acestora.

Gerd MEIER ZU KÖCKER, din partea WG Clusters and Regional Development a prezentat „Carta albă privind întărirea capacităților clusterelor din regiunea Dunării”¸ diferențele dintre clusterele din zona Dunării și cele din Uniunea Europeană, respectiv, finanțarea, componența, vizibilitatea, precum și modalitatea de întărire a capacității acestora ca instrumente de dezvoltare regională. Tototdată, a fost prezentat și EIT Food Hub din Slovacia, un proiect finanțat prin programul Orizont 2020 care are ca obiectiv principal susținerea sistemelor de alimentație inovative și sustenabile. În încheiere, partenerii proiectului au prezentat câteva modele de bună practică privind modalitatea în care proiectele finanțate princ programele Interreg pot sprijini conturarea politicilor naționale de cluster.

Proiectul Danube S3 Cluster, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, este implementat de ADR Sud Muntenia în calitate de lider de proiect. Scopul proiectului este de a stimula ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în regiunea Dunării prin dezvoltarea de politici de cluster inteligente și coordonate în contextul RIS3, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților în domeniul managementului inovării și de a încuraja cooperarea transnațională a clusterelor în sectorul agroalimentar. Perioada de implementare este 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiectului este 1,790,445.70 Euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este 194.170.40 Euro. Contribuția ADR SM în proiect este de 2% - 3,883.40 Euro.

Aflați mai multe despre proiectul Danube S3 Cluster accesând secțiunea dedicată în cadrul website-ului ADR Sud Muntenia: https://www.adrmuntenia.ro/index.php/proiectul-danube-s3-cluster/static/1093.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.