ADR Sud Muntenia

Cea de-a șasea întâlnire a stakeholderilor proiectului SHREC

Joi, 30 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat online, prin intermediul platformei Zoom, cea de-a șasea întâlnire a grupului de stakeholderi pentru proiectul SHREC.

La eveniment au participat reprezentanți din mediul academic, institute de cercetare, autorități publice și clustere, aceștia fiind direct interesați de politicile de reducere a emisiilor de CO2.

În cadrul întrunirii, echipa de proiect din ADR Sud Muntenia a prezentat stadiul implementării și Planul de acțiune pentru regiunea Sud - Muntenia. Documentul a fost aprobat de Secretariatul Comun al programului Interreg Europe și va avea o durată de desfășurare de 11 luni, începând cu august 2022.

Totodată, doi reprezentanți ai stakeholderilor au prezentat exemple de bune practici cu tematicile energie regenerabilă și sustenabilitate de mediu. Aceștia au avut ocazia să le vadă la fața locului, ca urmare a vizitelor de studiu și a seminariilor din perioada 27-29 aprilie (regiunea Mondragon, Arrasate, Spania), și din 8-9 iunie (regiunea Auvergne Rhone-Alpes, Lyon, Franța).

La finalul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de Planul de acțiune și de metodologia implementării acestuia. Sesiunea interactivă s-a concentrat pe dialog, fiind comparate conceptele prezentate în cadrul bunelor practici din țările partenere cu inițiativele în utilizarea surselor regenerabile din țara noastră.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul este implementat de către un consorțiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și site-ul proiectului https://www.interregeurope.eu/shrec/.

Alte știri ADR Muntenia