ADR Sud Muntenia

Cea de-a cincea întâlnire a stakeholderilor proiectului SHREC și eveniment de diseminare

Joi, 18 noiembrie, ADR Sud Muntenia a organizat online, în cadrul proiectului SHREC, cea de-a cincea întâlnire a grupului de stakeholderi și un eveniment de diseminare.

La eveniment au participat 22 reprezentanți din mediul academic, institute de cercetare, autorități publice și clustere, aceștia fiind direct interesați de politicile de reducere a emisiilor de CO2.

În cadrul întrunirii, echipa de proiect ADR a prezentat stadiul implementării proiectului SHREC și activitățile viitoare, precum și Planul de acțiune pentru regiunea Sud Muntenia.

De asemenea, au fost expuse exemple de bune practici de la seminariile interregionale cu tematica „energie regenerabilă și sustenabilitate de mediu”, organizate de către partenerii proiectului din Vilnius, Lituania, și din Bratislava, Slovacia.

La final, împreună cu participanții la eveniment, au fost discutate aspecte legate de elaborarea Planului de acțiune, ținând cont de dificultățile și provocările impuse de contextul pandemic. Sesiunea interactivă s-a concentrat și pe un dialog, în care s-au comparat conceptele prezentate în cadrul bunelor practici din țările partenere cu inițiativele privind utilizarea surselor regenerabile din țara noastră.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul este implementat de către un consorțiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând pagina web https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203, precum și pe site-ul proiectului https://www.interregeurope.eu/shrec/.

Alte știri ADR Muntenia