ADR Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, prezentă la Conferința finală a proiectului SHREC

Luni, 20 martie 2023, Monica Măgureanu, Șef Serviciu Proiecte și Relații Internaționale, împreună cu Adriana Tiliță, expert în cadrul aceluiași serviciu, au participat în calitate de reprezentanți ai ADR Sud-Muntenia la Conferința finală a proiectului SHREC - „Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, care  a avut loc la Bruxelles, Belgia. La evenimentul organizat în format hibrid de către partenerul din Lituania, Universitatea Tehnică Vilnius Gediminas (VILNIUS TECH), au participat partenerii proiectului precum și reprezentanți ai Secretariatului Interreg Europe, actori importanți din sectorul energetic, ai mediului de afaceri, ai autorităților publice și ai mediului academic din țările partenere.

În cadrul conferinței, cei opt parteneri din cadrul proiectului SHREC au prezentat realizările obținute pe parcursul celor patru ani de implementare și impactul la nivel de regiune ca urmare a schimbului de experiență și a învățării interregionale, prilej cu care a fost evidențiată contribuția Agenției noastre la implementarea cu succes a proiectului. De asemenea, s-au discutat planurile de acțiune din faza a doua a proiectului ce urmează să fie finalizat la sfârșitul lunii iulie a.c..

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud-Muntenia în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul este implementat de către un consorțiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franța și Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Științe Aplicate Hanze din Olanda. Mai multe detalii cu privire la proiect gasiți accesând: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203 și https://projects2014-2020.interregeurope.eu/shrec/.

Alte știri ADR Muntenia