ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia, la seminarul organizat de Agenex - Extremadura Energy Agency (Spania), în cadrul proiectului Social GreenÎn perioada 3-4 mai 2022, doi reprezentanți ai ADR Sud Muntenia, împreună cu doi stakeholderi din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, au participat, în cadrul proiectului SOCIAL GREEN - Politici regionale pentru locuințe sociale ecologice, la seminarul și vizitele de studiu organizate de reprezentanții Agenex - Extremadura Energy Agency, Spania. Evenimentul a reunit partenerii proiectului Social Green, actori importanți din sectorul energetic ai autorităților publice locale și naționale din țările partenere.

Evenimentul a cuprins atât vizite de studiu la diverse proiecte de eficiența energetică în clădiri sociale, cât și seminarii în cadrul cărora s-a discutat despre politicile privind tranziția energetică existente în regiune.

În acest sens, prin intermediul cooperării interregionale, partenerii din proiect au putut identifica, disemina și transfera procese și bune practici utilizate pentru elaborarea și implementarea politicilor referitoare la locuințele sociale ecologice, acestea vizând atât construcții noi, cât și construcții deja existente care pot fi reabilitate.

În prima zi de eveniment a avut loc și ședința comitetului de coordonare a proiectului, în cadrul căreia s-a discutat despre activitățile implementate de fiecare partener din proiect în regiunea sa.

Proiectul Social Green este implementat de ADR Sud Muntenia în calitate de partener, fiind finanțat în cadrul Programului Interreg Europe. Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională referitoare la promovarea locuințelor sociale ecologice, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile, totodată subliniind importanța sa ca incubator pentru noi piețe în domeniul energiei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de afaceri. În plus, prin intermediul acestui proiect, se vor identifica bunele practici din sectorul locuințelor ecologice, precum și cele referitoare la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră prin mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor.

Proiectul este implementat de către un consorțiu format din cinci parteneri, câte unul din Suedia, Spania și Croația, respectiv doi din România, al cărui Coordonator este Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development Stockholm, Suedia. Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-social-green/static/1159.

Alte știri ADR Muntenia