ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia a finalizat vizitele în teren privind propunerile de proiecte referitoare la infrastructura verde-albastră aferente POR Sud Muntenia 2021-2027

În perioada 20 -22 septembrie 2021, în cadrul proiectului „Analiza Regională asupra infrastructurii verzi și albastre”, ADR Sud-Muntenia a organizat o serie de vizite în teren pentru a discuta ideile de proiecte identificate la nivelul județelor și orașelor regiunii Sud - Muntenia în acest domeniu.

Prin definiție, infrastructura verde-albastră reprezintă soluții proiectate care imită natura, conectând funcțiile hidrologice urbane (albastru) și spațiile verzi permeabile, cu beneficii de proiectare și planificare urbană mai largi, generând valoare socială și de mediu pentru zonele vizate, abordând în același timp provocările creșterii urbane și schimbărilor climatice.

Această analiză va include provocările de mediu cu care se confruntă zonele urbane și vizează să sprijine județele și orașele din regiunea Sud-Muntenia să identifice atât provocările stringente de mediu, precum și principalele tipuri de investiții de infrastructură verde-albastră, eligibile a fi finanțate prin POR Sud Muntenia 2021 -2027. Investițiile în infrastructura verde-albastră vor viza lucrări, servicii și facilități pentru a aborda riscul inundațiilor, a poluării și a atenua impactul schimbărilor climatice, dar și pentru a furniza servicii ecosistemice suplimentare, cum ar fi îmbunătățirea calității apei, îmbunătățirea calității aerului, sechestrarea carbonului, activități recreative, răcirea urbană, reducerea poluării fonice, creșterea biodiversității și valorile recreative adăugate.

Astfel, luni, 20 septembrie 2021 au avut loc primele discuții și vizite în teren în județele Călărași și Ialomița.

În prima parte a zilei, la sediul Consiliului Județean Călărași au avut loc discuții cu reprezentanți ai consiliului județean, precum și cu reprezentanți ai municipiilor Călărași și Oltenița. În continuare au fost vizitate locațiile proiectelor propuse: Promenada și Portul Turistic, precum și Parcul de Agrement care se va dezvolta în zona „Lacul de argint”.

foto1_CL_1.jpg
foto 2_CL.JPG

În partea a doua a zilei, discuțiile au continuat la sediul Consiliului Județean Ialomița cu reprezentanți ai consiliului județean și cu reprezentanți ai municipiilor Slobozia și Fetești, urmate de vizite în teren la bazinul de retenție a apei pluviale din Slobozia și Coridorul Ialomița.

poza informare 1_IL_result_0.jpg
poza informare 2 IL_result.jpg

Marți, 21 septembrie 2021, discuțiile și vizitele în teren s-au desfășurat în județele Teleorman și Giurgiu.

În prima parte a zilei, la sediul Consiliului Județean Teleorman au avut loc discuții cu reprezentanți ai consiliului județean, precum și cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Alexandria. Astfel, consultantul împreună cu reprezentanții locali și reprezentanții ADR Sud Muntenia, a vizitat locația proiectului propus referitor la amenajarea și consolidarea malurilor râului Vedea, locație situată în Parcul Pădurea Vedea din municipiul Alexandria.

poze informare 1_TR.jpeg
poze informare 2_TR.jpeg

În partea a doua a zilei discuțiile au continuat la Mânăstirea Comana cu reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu, precum și cu reprezentanți ai Primăriei Comunei Comana. Au fost vizitate Balta Comana și împrejurimile râului Neajlov.

foto 1_GR.jpeg
foto 2_GR.jpeg

Miercuri, 22 septembrie 2021, discuțiile și vizitele în teren au vizat partea de nord a regiunii, și anume județele Dâmbovița, Prahova și Argeș.

Astfel, în prima parte a zilei, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița au avut loc discuții cu reprezentanți ai Consililor județene Dâmbovița și Prahova, precum și cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Târgoviște și Primăriei Municipiului Ploiești, fiind discutate ideile de proiect propuse. Totodată, a fost vizitată albia râului Ialomița pentru a cărui regularizare urmează a fi dezvoltat un proiect.

poza 1 DB.jpeg
POZA 2 DB.jpeg

În partea a doua a zilei discuțiile au avut loc la sediul Primăriei Municipiului Pitești cu reprezentanți ai primăriei, precum și cu reprezentanți ai Consiliului Județean Argeș. Aici discuțiile și vizitele în teren s-au concentrat pe conservarea biodiversității și protejarea faunei sălbatice prin amenajarea terenurilor slab utilizate și a suprafețelor degradate în scopul revitalizării zonelor urbane.

foto1_AG.jpeg
foto 2_AG.jpeg

Menționam că aceste activități se desfășoară în cadrul contractului încheiat pentru realizarea „Analizei Regionale asupra infrastructurii verzi și albastre”.

Informații suplimentare privind „Analiza Regională asupra infrastructurii verzi și albastre din regiunea Sud-Muntenia” pot fi găsite accesând link-ul https://www.adrmuntenia.ro/adr-sudmuntenia-a-demarat-studiul-privind--analiza-regionala-asupra-infrastructu/article/1470.

Alte știri ADR Muntenia