ADR Sud Muntenia

„Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”: S-a publicat lista câștigătorilor din Ialomița pentru concursul de idei de afaceri

La sfârșitul săptămânii trecute s-au afișat rezultatele concursului de idei de afaceri, susținut în urma derulării programului de competențe antreprenoriale prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”!

Cursul organizat gratuit pentru un număr de 24 de persoane fizice din județul Ialomița s-a derulat în perioada 26 mai – 8 iunie, iar examenul de competențe antreprenoriale a fost susținut în data de 9 iunie, în urma căruia au absolvit toți cei înscriși. Pentru finalizarea acestui program, cursanții au depus proiecte cu idei de afaceri, dintre care primele trei, care au obținut cel mai mare punctaj, fiind premiate cu 500 de lei.

Detalii despre rezultatele concursului de idei de afaceri organizat pentru Ialomița, precum și despre procesul de evaluare și punctajele obținute aflați pe site-ul liderului de proiect – Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – www.ptir.ro, link: https://www.ptir.ro/2018/08/rezultatele-concursului-de-idei-de-afaceri-start-pentru-afacerea-ta-regiunea-sud-muntenia.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au finalizat în total 10 cursuri, din care au fost publicate rezultatele concursurilor de idei de afaceri pentru primele șase grupe din Argeș (2 grupe), Călărași, Dâmbovița, Ialomița și Teleorman. Menționăm că acestea reprezintă exclusiv un exercițiu practic în cadrul programului de dezvoltare antreprenorială, iar rezultatele nu influențează în niciun fel procesul de acordare a celor 42 de ajutoare de minimis, prin proiect.

Reamintim că programul de formare antreprenorială destinat persoanelor fizice active (angajați și persoane care desfășoară o activitate independentă) și inactive (șomeri, casnici etc.) din regiunea Sud Muntenia este oferit gratuit în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, derulat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener, alături de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (liderul proiectului).

După finalizarea tuturor celor 14 cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, va fi susținut un concurs, în urma căruia cele mai bune 42 de planuri de afaceri vor primi finanțare nerambursabilă de maxim 40 de mii de euro pentru înființarea unei firme cu profil non-agricol, în mediul urban din regiunea Sud Muntenia.

Proiectul  „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” a demarat în ianuarie a.c., are o perioadă de implementare de 36 de luni, iar bugetul total este de 11.150.504,77 lei, fiind finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Mai multe detalii despre „Start pentru afacerea ta!” aflați pe website-ul Agenției – www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-start-pentru-afacerea-ta/static/1025, precum și website-ul liderului de proiect – www.ptir.ro și pe pagina de Facebook a proiectului - https://www.facebook.com/startpentruafacereata/.

Alte știri ADR Muntenia