ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia, la Conferința Finală a proiectului SENSES

senses-antet-835x115_2.jpg

În perioada 5 - 7 iunie, reprezentanții ADR Sud Muntenia, împreună cu Simion ZANFIR, Directorul general al Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Argeş, în calitate de partener strategic asociat, au participat la Conferința Finala a proiectului SENSES, or­ga­nizată la Budapesta, în Ungaria, de către liderul de proiect IFKA  - Instituţie de drept public, non-profit, pentru dez­voltarea industriei.
În data de 5 iunie a.c a avut loc întâlnirea Comitetului de Coordonare al proiectului, în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la implementarea proiectului, precum și evenimentele ce urmează a fi organizate de către parteneri până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, luna iunie 2019. 

La Conferința finală, ce a avut loc în data de 6 iunie a.c., au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și naționale din Ungaria, Marius-Valentin Niculae, ofițer de proiect în cadrul Secretariatului Comun al Programului Transnațional Dunărea, factori de decizie politică din țările partenere, întreprinderi sociale și companii care desfășoară activități de Responsabilitate Socială Corporatistă. În prima parte a evenimentului a avut loc o dezbatere referitoare la necesi­tatea elaborării și dezvoltării Strategiei întreprinderilor sociale pentru regiunea Dunării din punctul de vedere al factorilor de decizie politică din țări precum: Slovacia, Croația, Belgia, România, Ungaria, Serbia și Austria. Ul­terior, a avut loc un eveniment de pitching, în cadrul că­ruia 11 întreprinderi sociale din țările partenere și-au prezentat afacerea în fața unui juriu internațional, format din membri ale unor entități care susțin economia socială. În a treia zi a evenimentului au avut loc vizite de studiu la două întreprinderi sociale din Budapesta. 

Proiectul SENSES este implementat de un consor­țiu format din 17 parteneri, din 10 state din aria eligibilă a Programului Transnațional Dunărea (Cehia, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Austria, Croația, Serbia, Belgia, Moldova și România). Bugetul total al proiectului este de 1.530.777,50 euro, iar bugetul ADR Sud Muntenia este de 132.097,62 euro, contribuția proprie fiind de 2.641,96 euro. Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2019.

Mai multe detalii cu privire la proiectul SENSES puteți afla accesând: https://www.adrmuntenia.ro/pro­iectul-senses/static/945.

Un pitch sau un discurs scurt de business este o cuvântare de aproximativ 30 secunde - 3 minute, în genere, aparent spontană, prin care o persoană îşi poate promova competenţele sau serviciile ce le poate oferi, sau afacerea, precum şi valoarea adaugată, pe care o poate oferi prin intermediul acestora.

Alte știri ADR Muntenia