ADR Sud Muntenia

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia

Joi, 17 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 (RIS3 Sud - Muntenia), document strategic aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în ședința extraordinară din data de 16 iunie 2021.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027, instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale, reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanțarea cu precădere a cercetării și inovării. Aceasta implică un proces de dezvoltare a unei viziuni, identificarea domeniilor bazate pe cel mai mare potențial strategic, dezvoltarea unor mecanisme de guvernanță ce includ actori ce acționează pe diverse nivele, stabilirea priorităților strategice și utilizarea unor politici inteligente pentru a maximiza potențialul de dezvoltare bazat pe cunoaștere al unei regiuni, indiferent dacă acesta este high-tech sau low-tech.

Procesul presupune faptul ca regiunile să își selecteze un număr limitat de priorități, ținând cont de propriile avantaje competitive și de specializarea internațională. Strategia obligă astfel la nefragmentarea acțiunilor de sprijin și de investiții și la concentrarea fondurilor structurale asupra unui număr limitat de priorități – acelea ce dețin cel mai ridicat potențial de dezvoltare. Această abordare sprijină regiunile în cunoașterea adevăratului lor potențial de inovare și în reorientarea structurilor lor industriale și de cercetare către ramurile industriale și serviciile emergente și către piețele internaționale.

Pe deplin conștientă de importanța acestui demers pentru dezvoltarea economică a regiunii, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a elaborat Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 printr-un larg proces partenerial. De obicei, elaborarea RIS3 Sud - Muntenia se bazează pe un model de guvernare tripartit - modelul Triple Helix, ce vizează colaborarea dintre industrie, cercetare și educație, guvern, implicând astfel diferiți actori locali, regionali și naționali. În cazul RIS3 Sud - Muntenia, strategia a fost pregătită într-un parteneriat mai larg, ce a inclus, pe lângă actorii menționați mai sus, și organizațiile societății civile.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027 a fost elaborată în baza prevederilor Memorandumului Guvernului nr. 4180 din 8 martie 2019 și în contextul proiectului JRC, Lagging Regions al Platformei pentru Specializare Inteligentă, ce a fost extins la nivelul tuturor regiunilor României în anul 2019. Din punct de vedere metodologic, strategia a fost elaborată ținând seama de îndrumările Ghidului pentru Strategiile de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă (RIS3), elaborat de către Comisia Europeană, iar procesul de descoperire antreprenorială ce s-a desfășurat în perioada martie 2019 – iulie 2020 a fost organizat cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 3630/13.08.2020 privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus-grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional, ce transpune în legislația română îndrumările din Ghidul RIS3 mai sus-menționat.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 - 2027 se corelează la nivel național cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 care cuprinde obiectivele generale și viziunea de țară în domeniul CDI cu orizont 2030, alături de domeniile prioritare de specializare inteligentă identificate la nivel național și care sunt complementare celor regionale, fiind domenii tehnologice cu impact transversal.

Identificarea și stabilirea priorităților în contextul Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud – Muntenia 2021-2027 implică un proces de echilibrare eficientă între un demers de planificare de sus în jos, de identificare a obiectivelor generale aliniate cu politicile UE și un proces de jos în sus a apariției unor sectoare, ce pot fi chiar de nișă, candidate pentru specializare inteligentă, zone de experimentare și dezvoltare viitoare care decurg din activitatea de descoperire a actorilor antreprenoriale.

Astfel, în regiunea Sud - Muntenia, în procesul de selecție a sectoarelor economice s-a ținut seama de următoarele criterii de selecție:

 • potențialul de specializare, respectiv potențialul de clusterizare și aglomerările relevante;
 • avantajele competitive ale regiunii comparativ cu media națională şi sectoarele unde există cel mai ridicat potențial de inovare pentru un impact de durată;
 • potențialul de dezvoltare al sectorului respectiv, bazat atât pe contextul natural al regiunii, cât și pe elementele rezultate în urma analizei calitative și a consultărilor publice.

Rezultatul selecției nu este bazat pe domenii de activitate (CAEN), ci pe domenii compuse, conexe, complementare, cu potențial de a crea sinergii și de a forma clustere.

Astfel, în urma procesului de selecție au fost identificate la nivelul regiunii Sud - Muntenia opt domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potențial de inovare, dezvoltare și antrenare a celorlalte domenii de activitate din regiune. Fiecare domeniu poate fi valorificat prin intermediul nișelor de specializare, identificate prin intermediul procesului de descoperire antreprenorială ce a avut loc în regiune în perioada martie 2019 – iunie 2020. Identificarea și selectarea nișelor de specializare a avut drept principal criteriu existența masei critice de actori locali și regionali, care să identifice și să genereze proiecte de inovare.

Cele opt domenii de specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud - Muntenia sunt:

 1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție
 2. Agricultura și industria alimentară
 3. Turismul și identitatea culturală
 4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare
 5. Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor
 6. Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie
 7. ITC
 8. Sănătate.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 este publicată pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud - Muntenia post 2020, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/532/4-RIS3-RO-final-07-06-2021_1.pdf.

Alte știri ADR Muntenia