ADR Sud Muntenia

Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014-2020

Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014-2020 - instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale

Specializarea Inteligentă sau RIS3 (Strategii de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă) reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanțarea cu precădere a cercetării și inovării. Aceasta implică un proces de dezvoltare a unei viziuni, identificarea domeniilor bazate pe cel mai mare potențial strategic, dezvoltarea unor mecanisme de guvernanță ce includ actori ce acționează pe diverse nivele, stabilirea priorităților strategice și utilizarea unor politici inteligente pentru a maximiza potențialul de dezvoltare bazat pe cunoaștere al unei regiuni, indiferent dacă acesta este high-tech sau low-tech.

Acest proces presupune faptul ca regiunile să își selecteze un număr limitat de priorități, ținând cont de propriile avantaje competitive și de specializarea internațională. Strategia obligă astfel la nefragmentarea acțiunilor de sprijin și de investiții și la concentrarea fondurilor structurale asupra unui număr limitat de priorități – acelea ce dețin cel mai ridicat potențial de dezvoltare. Această abordare sprijină regiunile în cunoașterea adevăratului lor potențial de inovare și în reorientarea structurilor lor industriale și de cercetare către ramurile industriale și serviciile emergente și către piețele internaționale.

Pe deplin conștientă de importanța acestui demers pentru dezvoltarea economică a regiunii, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă în perioada martie – septembrie 2015 printr-un larg proces partenerial.

De obicei, procesul de elaborare a RIS 3 se bazează pe un model de guvernare tripartit - modelul Triple Helix, ce vizează colaborarea dintre industrie, cercetare și educație, guvern, implicând astfel diferiți actori locali, regionali și naționali. În cazul RIS3, strategia a fost pregătită într-un parteneriat mai larg, ce a inclus, pe lângă actorii menționați mai sus, și organizațiile societății civile.

Astfel, în urma unui proces elaborat de evaluare și selecție au fost identificate la nivelul regiunii șase domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potențial de inovare, dezvoltare și antrenare a celorlalte domenii de activitate din regiune. Fiecare domeniu a fost analizat și validat mai apoi prin intermediul criteriilor de specializare economică, tehnologică și științifică.

copertageneralai-1459500011.png

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2014-2020 poate fi consultată aici:

Rezumatele Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2014 – 2020 pot fi consultate mai jos: