ADR Sud Muntenia

Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Serviciului Monitorizare, Direcția Organism Intermediar POR, la sediul central din Călărași, în data de 15 octombrie 2018

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 15 OCTOMBRIE 2018 CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE PROIECTE POR, LA SEDIUL CENTRAL  DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ VOR FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea posturilor:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia, în domeniul economic sau tehnic;
  • cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
  • capacitatea de a lucra în echipă;
  • capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite.

Cerințe suplimentare:

  • disponibilitate pentru deplasări în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călărași, până la data de 12.10.2018 , ora 12.00.

Concursul se va desfăşura în data de 15.10.2018 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331 769 și/sau la următoarele persoane de contact: Piperea George - șef serviciu monitorizare proiecte POR, e-mail: monitorizare.oi@adrmuntenia.ro şi Mâțu Ioana - șef birou resurse umane-e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Bibliotecă - Documente utile - Bibliografii concursuri de angajare), link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1095/Concurs-expert-monit-POR-SC-oct-2018.rar.