ADR Sud Muntenia

Campania de conștientizare privind economia socială și beneficiile acesteia în cadrul proiectului SENSES

senses-antet-835x115_1.jpg
economie-sociala-web.png

ADR Sud Muntenia va demara luna aceasta o campanie de conștien­tizare cu privire la economia socială și beneficiile acesteia. Campania este par­te a Planului Regional de Acțiune elaborat în cadrul proiectului SENSES.

Proiectul SENSES, pe care ADR Sud Muntenia îl implementează în calita­te de partener, are ca obiectiv îmbună­tățirea condițiilor cadru ale întreprinderilor sociale din Regiunea Dunării. În acest sens, partenerii proiectului au elaborat Strategia Întreprinderilor So­ciale pentru Regiunea Dunării. Strategia va fi integrată în Strategia actualizată a Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării pentru următoarea perioadă de progra­mare (2021-2027) și va defini viitorul sectorului întreprin­derilor sociale din regiunea Dunării.

ADR Sud Muntenia a elaborat un Plan de Acțiune Regional, parte componentă a strategiei, ale cărui prio­rități și obiective vor fi implementate până la finalizarea proiectului.

Secțiunile principale ale Planului regional de acțiu­ne:

 1. Instruire antreprenori sociali & Acțiuni de mentoring și coaching
  • un curs de instruire dedicat antreprenorilor sociali;
  • 2 evenimente de tip Pitching – invitați antreprenori sociali și companii tradiționale.
 2. Campanie de conștientizare și promovare a Economiei Sociale on line – website și Social Media ADRSM
  • Prezentare întreprinderi sociale din Regiunea Sud Muntenia;
  • Bune practici și studii de caz;
  • Rapoarte elaborate în cadrul proiectului privind antreprenoriatul social;
  • Documente utile pentru antreprenorii sociali;
  • Entități care sprijină Economia Socială;
  • Oportunități de finanțare;
  • Strategia pentru îmbunătățirea ecosistemului întreprinderilor sociale.

În perioada următoare, ADR Sud Muntenia va pro­mova întreprinderile sociale care au participat la evenimentele organizate în cadrul proiectului, fiind considerate modele de bună practică. De asemenea, va ac­tualiza secțiunea dedicată proiectului pe site-ul ADR Sud Muntenia cu documentele elaborate în cadrul proiectului, precum: Analiza națională a stadiului Economiei Sociale, bune practici, studiul de caz și interviul realizat cu reprezentantul unei întreprinderi sociale și Stra­tegia Întreprinderilor Sociale pentru Regiunea Dunării.

Alte știri ADR Muntenia