ADR Sud Muntenia

S-a finalizat primul proiect de infrastructură reabilitat din fonduri Regio!

Joi, 3 iunie 2010, a avut loc evenimentul de recepţie şi inaugurare a drumului judeţean DJ 101 G  tronsonul Tãtãrani – Brazi – Brazii de Jos – Tinosu – Sirna – Hãbãud – Crivãţu. Reabilitarea drumului judeţean  a avut loc cu sprijinul fondurilor europene derulate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (Regio), Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” .
Proiectul, ale cărui lucrări s-au finalizat joi, a fost realizat în parteneriat de către Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi a avut ca obiectiv reabilitarea a 30 de kilometri de drum judeţean. Valoarea totală a proiectului a fost de  45.802.088,03 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 33.229.951,06 lei;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 4.417.854,76 lei;
- co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 768.322,57 lei.
„ Este o mândrie pentru noi  să participăm la acest eveniment ştiind că este vorba de finalizarea celui de-al doilea proiect de infrastructură  din ţară,  finanţat din Programul Operaţional Regional,   şi primul proiect din regiunea noastră. De asemenea, un motiv de mare bucurie este dat de faptul că acest proiect este un exemplu de colaborare la nivel de regiune, beneficiarii fiind unităţile administrativ teritoriale din două judeţe”, a declarat Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.
La evenimentul de inaugurare au participat reprezentanţii autorităţilor publice, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova- Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean  Dâmboviţa- Florin Popescu şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Elena Udrea, care a declarat că  „Lucrãrile realizate sunt de foarte bunã calitate, dar ceea ce este la fel de important este faptul cã totul s-a întâmplat într-un timp foarte scurt si la un pret mic”.
Realizarea acestui proiect va îmbunătăţi conexiunea dintre drumurile naţionale DN 1A şi DN 1 şi va facilita transportul de marfă pe ruta Ploieşti-Târgovişte-Bucureşti, dar şi a transportul local, zonal şi intraregional. De asemenea, proiectul va contribui la sprijinirea dezvoltării zonei industriale Brazi şi a dezvoltării societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în localităţile adiacente sectorului de drum. 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru REGIO şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din REGIO puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.


Daniela TRAIAN,
Şef Serviciu Comunicare

Alte știri ADR Muntenia